CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

An Giang kế hoạch thực hiện xây dựng Nông thôn mới quý II/2024

04:15 28/03/2024

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết toàn tỉnh có 03 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới gồm thành phố Châu Đốc, thành phố Long Xuyên và huyện Thoại Sơn. Xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” có 75/110 xã đạt 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới. Trong đó, có 71 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 64,54%). Có 34 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” đạt 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó có 29 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

Đến nay, huyện Thoại Sơn đã cơ bản hoàn thành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đang hoàn chỉnh hồ sơ và thực hiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ công nhận.

Kế hoạch thực hiện quý II/2024, Sở Nông nghiệp sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận các xã đủ điều kiện đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023; Xây dựng Kế hoạch và tổ chức làm việc với UBND các huyện, thị xã về tiến độ xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới của các xã, huyện điểm năm 2024; Hướng dẫn hồ sơ và thực hiện trình tự thủ tục đề nghị công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu cho các xã phấn đấu đạt chuẩn trong 6 tháng đầu năm 2024; Phối hợp với UBND các huyện, thị xã tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận các xã đạt chuẩn năm 2023.

Trang Nghiêm