CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Công văn 2745/SNNPTNT-VP của Sở Nông nghiệp và PTNT, về việc lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình và Quyết định chức năng, nhiệm vụ và CCTC của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh An Giang

11:45 05/12/2023

Công văn 2745/SNNPTNT-VP của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang ngày 29  tháng 11 năm 2023, về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang

 

Xem nội dung chi tiết:

-  Công văn 2745/SNNPTNT-VP của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang

- Dự thảo Tờ trình Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Dự thảo Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật