CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

An Giang: Hộ nông thôn sử dụng nước sạch ước đạt tỷ lệ 96,35%

04:15 02/05/2024

Được sự quan tâm sâu sắc và chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương. Qua đó, năm 2023, tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn Việt Nam (QCVN) ước đạt tỷ lệ là 96,35% vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 95%.  

Theo đó, cấp nước sạch nông thôn, trữ nước ngọt cho các vùng khó khăn về nguồn nước, Sở Nông nghiệp và PTNT đã quản lý, vận hành 30 hệ thống cấp nước có công suất thiết kế từ 200 - 2.000 m3/ngày, đêm, cấp nước cho khoảng 57.000 hộ nông thôn; Xây dựng thí điểm Kế hoạch cấp nước an toàn; Kế hoạch phòng chống thất thoát ứng phó, khắc phục nhanh sự cố đảm bảo cấp nước liên tục hộ dân sử dụng. Ngoài ra, nhân viên quản lý trực tiếp tại hệ thống cấp nước thực hiện Test Clo dư hàng ngày nhằm kiểm tra lượng Clo dư để điều chỉnh trong giới hạn cho phép. Đánh giá chung, 31 hệ thống cấp nước do đơn vị quản lý đạt quy chuẩn chất lượng nước sinh hoạt.

Song song đó, triển khai thi công 02 công trình lắp đặt tuyến ống tải hệ thống cấp Hội An với tổng chiều dài 1.400m; Lắp đặt tuyến ống chuyển tải hệ thống cấp nước Trung Phú 4 với tổng chiều dài 2.500m. 

Đối với các chỉ tiêu nước sạch thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao đạt theo quy định, cụ thể: Chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt từ 90% trở lên; Chỉ tiêu 17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt trên 70%; Chỉ tiêu 18.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đạt từ 95% trở lên; đạt Chỉ tiêu 18.2. Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm từ 60 lít/người/ngày đêm; Chỉ tiêu 18.3. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững đạt trên 40%; Chỉ tiêu 18.7. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch từ 80% trở lên.

Chủ động xây dựng phương án ứng phó với hạn mặn xảy ra cục bộ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt lưu ý đối với các khu vực vùng núi thuộc huyện Tri Tôn, Tịnh Biên; các khu vực giáp ranh tỉnh Kiên Giang có khả năng xảy ra xâm nhập mặn. Mục đích nhằm đảm bảo nhu cầu nước sạch sử dụng cho người dân, hạn chế mức thấp nhất hộ dân gặp khó khăn về nguồn nước khi có hạn mặn xảy ra; Tiếp tục thực hiện kêu gọi doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình nước sạch nông thôn với quy mô công suất lớn, kinh doanh nước sạch qua đồng hồ tổng góp phần giảm ngân sách tỉnh để đầu tư các công trình nước sạch; Huy động nguồn lực từ người dân trong các công trình xã hội hóa các công trình cấp nước, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ người dân, nâng cao trách nhiệm, ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường nước, bảo vệ tài sản các công trình cấp nước.

Ngoài ra, phối hợp với các xã thuộc lộ trình xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 lập kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các danh mục công trình mở rộng các tuyến ống cấp nước, góp phần tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch.

Trang Nghiêm