CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT – Nguyễn Sĩ Lâm tại cuộc họp bàn triển khai biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

09:00 03/07/2021

Ngày 29/6/2021, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Sĩ Lâm đã chủ trì cuộc họp triển khai biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Tập đoàn Lộc Trời). Cùng tham dự buổi họp có Phó Giám đốc Sở Trương Kiến Thọ, Lãnh đạo các phòng/đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT gồm: Phòng Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Sở, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông nghiệp.

Sau khi nghe đại diện Tập đoàn Lộc Trời trình bày kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình sản xuất lúa rải vụ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2022 và đề xuất giải pháp phối hợp triển khai biên bản ghi nhớ trong thời gian tới, các đại biểu tham dự họp trình bày ý kiến liên quan lĩnh vực phụ trách. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kết luận như sau:

Giao Chi cục Phát triển nông thôn tham mưu điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 07/QĐ-BCĐ ngày 26/5/2020 của Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp về thành lập Tổ Điều phối hỗ trợ Tập đoàn Lộc Trời thành lập mới hợp tác xã nông nghiệp và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang cho phù hợp với tình hình thực tế. Xúc tiến nâng cấp các hợp tác xã, tổ hợp tác hiện hữu và hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác phục vụ cho nhu cầu liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (có sự tham gia góp vốn và điều hành của Lộc Trời) trong thời gian tới. Đầu mối phối hợp với Phòng Kế hoạch, Tài chính, Tiến sĩ Trần Minh Hải (Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp - Phát triển nông thôn II) và Tập đoàn Lộc Trời xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh về: Thực hiện “Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 29/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025”; Thực hiện thí điểm mô hình liên kết sản xuất lúa theo chuỗi áp dụng hình thức rải vụ; Các chỉ đạo tại buổi làm việc ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại An Giang; Các định hướng phát triển hợp tác xã của Tỉnh ủy, UBND tỉnh... Lưu ý, phải gửi dự thảo kế hoạch đến các bên liên quan góp ý và tham mưu Sở phân công cụ thể 2 nhiệm vụ các các sở, ngành, địa phương để tập trung hỗ trợ, phối hợp cùng Tập đoàn Lộc Trời triển khai tốt thỏa thuận hợp tác. Tham mưu tăng cường trao đổi thông tin, duy trì kết nối với: Tổ công tác và Bộ phận giúp việc thực hiện thỏa thuận hợp tác, nông dân, đội ngũ kỹ thuật Tập đoàn Lộc Trời cùng các bên liên quan, để cung cấp thông tin mới nhất liên quan đến mùa vụ và những giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Giao Phòng Kế hoạch, Tài chính tham mưu nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch hợp tác với Tập đoàn Lộc Trời theo quy định pháp luật.

Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp Chi cục Thủy lợi và các đơn vị thuộc Sở tiếp tục tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức triển khai thí điểm mô hình sản xuất lúa rải vụ, thực hiện quy trình “3 bao” trong sản xuất lúa do Tập Đoàn Lộc Trời đề xuất. Tham mưu Sở đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng cho nông sản tại các địa phương, nhằm phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu của người dân và doanh nghiệp.

Nguồn:

Thông báo số: 75/TB-SNNPTNT, ngày 01/7/2021, kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT – Nguyễn Sĩ Lâm tại cuộc họp bàn triển khai biên bản ghi nhớ giữa UBND An Giang với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời