CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Đẩy mạnh Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

03:30 19/10/2021

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Chi cục) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Giám đốc Sở) quản lý nhà nước chuyên ngành về trồng trọt và bảo vệ thực vật. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật gồm có: Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, Cấp giấy phép vận chuyển thuốc BVTV, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc Bảo vệ thực vật , cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật , cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật.

Dịch vụ hành chính công: Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục đích lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công  gắn liền với  một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

2. Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về TTHC và các văn bản có liên quan  qui định về thủ tục hành chính đó.

b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấDp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng

3. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến:

- Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính triển khai Chính phủ điện tử. Điều đó không những tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp mà còn giảm áp lực giấy tờ công việc lên các cơ quan quản lý nhà nước.

- Công dân khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến sẽ giảm thời gian gửi/ nhận hồ sơ, giảm thời gian đi lại cho người sử dụng.

- Tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại của quy trình là hoàn toàn có thể (Cung cấp thông tin hồ sơ đang nằm ở phòng, ban, nào? Đang được ai thụ lý? Hồ sơ bị tắc ở khâu nào? ...)

- Hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ  và cơ quan cung cấp dịch vụ, do đó có thể tiết kiệm  thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công....

5. Hướng dẫn đăng nhập dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được cung cấp tập trung tại hệ thống Thông tin Chính quyền điện tử. Các dịch vụ công trực tuyến được xây dựng và cung cấp tại một địa chỉ duy nhất, tin cậy.

Để thực hiện nộp hồ sơ mức độ 4, người dùng thực hiện theo các bước sau:

1. Đăng ký tài khoản tại Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đường link: https://dichvucong.angiang.gov.vn/trang-chu/cong-dan/dang-ky-tai-khoan;

- Đăng nhập tài khoản vừa đăng ký, chọn mục BỘ THỦ TỤC.

- Tại mục CƠ QUAN THỰC HIỆN chọn cơ quan cần nộp hồ sơ.

- Tại mục TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÁNH chọn lĩnh vực cần nộp hồ sơ.

- Click vào ô NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN, add file scan bộ hồ sơ cần nộp vào THÀNH PHẦN HỒ SƠ.

-  Cập nhật mã xác nhận và gửi hồ sơ, hoàn thành.

2. Tra cứu thông tin, dịch vụ công các ngành, lĩnh vực, các địa phương tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Gửi phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công;

3. Đề nghị hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công qua Tổng đài điện thoại 18001096 hoặc trực tuyến tại mục Hỗ trợ;

4. Theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh kiến nghị của mình bằng cách cung cấp mã hồ sơ, kể cả mã hồ sơ thủ tục hành chính không thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ, ngành, địa phương;

5. Đăng nhập bằng tài khoản Cổng dịch vụ công Quốc gia để đăng nhập các Cổng Dịch vụ công của Bộ, ngành, địa phương; không phải cập nhật các trường thông tin, tài liệu đã được lưu trữ trong tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

6. Được hỗ trợ truy vấn thông tin của cá nhân, tổ chức lưu trữ tại các Cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin đã tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia như đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm,…;

7. Thực hiện thủ tục hành chính tại nhiều tỉnh, thành phố chỉ cần khai báo 1 lần trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

8. Sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán để thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính; dịch vụ công;

9. Đánh giá sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, công dân sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 của các thủ tục hành chính giúp cho doanh nghiệp giảm được thời gian và chi phí đi lại rất nhiều so với thực hiện tại bộ phận “một cửa” và hạn chế việc giao tiếp trực tiếp giữa cán bộ phụ trách một cửa và người dân trong thời kỳ dịch bệnh Covid diễn biến ngày càng phức tạp.

Nguyễn Thị Thu Hương  -  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang