CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng

11:30 26/07/2023

Công văn số 448/CCTTBVTV-TTKDTV về việc đăng tải thông tin các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng lên Cổng thông tin của Sở NN và PTNT

Theo khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 94/2019/NĐ-CP: “Trước khi buôn bán giống cây trồng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi thông báo qua thư điện tử hoặc gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi buôn bán giống cây trồng các thông tin sau: Địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên hệ để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. Căn cứ theo Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 31/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sau đây:

 

Xem thông tin chi tiết:

- Công văn số 448/CCTTBVTV-TTKDTV về việc đăng tải thông tin các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng lên Cổng thông tin của Sở NN và PTNT

- Danh sách, tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh An Giang