CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng liên kết sản xuất tiêu thụ xoài với nông dân trên địa bàn xã Bình Phước Xuân

04:00 26/03/2024

         Vừa qua, Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng, xã Bình Phước Xuân phối hợp với UBND xã đến địa bàn 05 ấp để phổ biến hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với trên 200 nông dân.

          Nội dung Hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm là Hợp tác xã cung ứng vật liệu bao trái và bảo lãnh tiền mua vật tư nông nghiệp của nông dân với Công ty TNHH Tính Tâm không lãi, thời hạn thanh toán sau khi thu hoạch. Hợp tác xã thu mua toàn bộ số lượng xoài tượng da xanh (xoài Đài Loan) đã ký hợp đồng với mức giá xoài loại I mùa thuận (từ tháng 1-5 hàng năm), trái lớn 15.000 đồng/kg, trái nhỏ (cóc đeo) giá 14.000 đồng/kg. Xoài loại I mùa nghịch (từ tháng 6-12 hàng năm), trái lớn 20.000 đồng/kg, trái nhỏ 17.000 đồng/kg. Riêng xoài bao rớt loại  được thu mua theo giá thị trường do 2 bên thương lượng.

Theo yêu cầu của của Công ty về kỹ thuật, nông dân sản xuất không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có tên trong danh mục thuốc cấm của Nhà nước, khi thu hoạch phải cách ly ít nhất 14 ngày. Về tiêu chuẩn sản phẩm kể cả xoài trái lớn và trái nhỏ, trái phải được bao, da láng, không ngoại hình, dính mũ hoặc bị côn trùng cắn, đốt. Xoài lớn, trọng lượng từ 600 gram đến dưới 1kg, xoài trái nhỏ từ 230 gram đến dưới 600gram.

Năm 2024, Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng dự kiến bao tiêu 200ha xoài  VietGAP của nông dân trên địa bàn xã. Qua đây nhằm giúp nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản ổn định, hình thành tập quán sản xuất xoài theo hợp đồng bao tiêu từng bước khắc phục điệp khúc " Được giá mất mùa, được mùa mất giá" hay bị thương lái ép giá./.

Nguyễn Thị Thúy Lành