CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Phú Tân triển khai Hệ thống “phòng họp không giấy”

10:55 10/01/2021

Trong quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cũng như trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 việc triển khai phòng họp không giấy là một phần không thể tách rời của tiến trình đó, cũng như trong Đề án Chính phủ điện tử và thực hiện quá trình chuyển đổi số.

Theo đó ngày 7/1, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu vừa ký ban hành Kế hoạch  số 35 để triển khai Hệ thống “phòng họp không giấy”. Địa điểm vận hành tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Phú Tân, tối đa 50 người tham dự cuộc họp với 100GB lưu trữ dữ liệu.

Theo kế hoạch này, Chủ tịch UBND huyện giao Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch, Viễn thông An Giang và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, vận hành thử nghiệm trong tháng 01/2021.

Việc triển khai phòng họp không giấy giúp số hóa nội dung tài liệu họp, điểm danh, ý kiến thảo luận, trao đổi, tổng hợp, kết luận nội dung họp đều thể hiện rõ trong môi trường mạng Internet. Đồng thời tạo môi trường tương tác đa chiều và tức thời, giúp người dùng có thể chia sẻ thông tin, trao đổi, phản hồi dễ dàng và mọi vấn đề được xử lý nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả.

Triển khai phòng họp không giấy cũng góp phần không nhỏ vào quá trình cải cách hành chính, đẩy nhanh hiệu quả làm việc, giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong phòng họp, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, giúp lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời, nhanh chóng và chính xác.

Xuân Hiếu