CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Phú Tân: Tổng kết kế hoạch phát triển vùng chuyên canh nếp năm 2019-2020

10:55 02/01/2021

Nếp là sản phẩm đặc thù của huyện Phú Tân, An Giang. Hiện diện tích trồng lúa nếp chiếm 80% diện tích sản xuất của toàn huyện. Vùng chuyên canh sản xuất Nếp với hệ thống đê bao kiểm soát lũ khép kín, nên có nhiều điều kiện thuận lợi ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, để tạo ra sản phẩm nếp Phú Tân với số lượng lớn và chất lượng đồng nhất.

Sau một năm triển khai thực hiện chuỗi liên kết và áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất nếp, bước đầu đã mang lại kết quả đáng phấn khởi, và sản phẩm nếp Phú Tân ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Ngày 25/12/2020 Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch “Phát triển vùng chuyên canh nếp huyện Phú Tân giai đoạn 2019 - 2020”. Bà Huỳnh Đào Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông cho biết: Quá trình triển khai kế hoạch “Phát triển vùng chuyên canh nếp Phú Tân” bước đầu đã đạt được kết quả tốt đẹp. Nhờ vai trò đầu mối của Hợp tác xã mà liên kết giữa nông dân cùng với các công ty và doanh nghiệp được thuận lợi hơn. Về khâu sản xuất, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức chuyển giao kỹ thuật mới canh tác lúa bền vững theo tiêu chuẩn SRP, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Về nguồn giống nếp phục vụ sản xuất cũng đã được Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp An Giang nhân giống đủ đáp ứng cho nông dân có nguồn giống chất lượng để đưa vào sản xuất.

Để hỗ trợ nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, trong năm 2019 - 2020 Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức 11 lớp tập huấn về quy trình sản xuất nếp cho 275 cán bộ kỹ thuật và nông dân. Nội dung tập huấn gồm: Quản lý sâu bệnh trên Nếp, kỹ thuật nhân giống, phục tráng giống và tiêu chuẩn canh tác lúa gạo theo tiêu chuẩn SRP. Nông dân đã được tiếp cận kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn mới, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu; đồng thời, những nông dân có kinh nghiệm lâu năm canh tác lúa giống có thể tự phục tráng giữ lại nguồn giống Nếp AG (nếp CK92) phục vụ cho sản xuất hàng vụ, cung cấp cho thị trường sản phẩm nếp đạt chất lượng.

Ông Trần Văn Ngọc, Phó phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Tân đã thông tin thêm về tình hình liên kết và tiêu thụ nếp của nông dân. Qua thời gian triển khai thực hiện phát triển vùng chuyên canh nếp liên kết với công ty, doanh nghiêp bước đầu đã giải quyết khó khăn trong khâu tiêu thụ nếp cho nông dân. Năm 2019 Tập đoàn Lộc Trời và 4 công ty đã ký hợp đồng tiêu thụ được 1.978 ha với 4 hợp tác xã ở thị trấn Chợ Vàm, Phú An, Phú Thạnh và Hiệp Xương. Riêng vụ Đông Xuân 2020 - 2021, Tập đoàn Lộc Trời đã ký hợp đồng sản xuất 1.558 ha với 12 HTX trong toàn huyện.

Sản phẩm nếp của Phú Tân hiện tại đã tạo được liên kết tiêu thụ, giúp nông dân yên tâm sản xuát và nâng tầm chất lượng và thương hiệu của hạt Nếp Phú Tân. Tại hội nghị, các nông dân đã đóng góp nhiều ý kiến: Bên cạnh thuận lợi thì vẫn còn nhiều khó khăn, như những lúc cần thu hoạch sớm để tránh mưa bão, hoặc các trà lúa vào thời điểm thu hoạch rộ... thì lực lượng thu mua của các doanh nghiệp đáp ứng không kịp thời cho nông dân. Đề nghị, cần phải có sự gắn kết phối họp chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo thu mua lúa của nông dân đúng tiến độ thu hoạch.

Ông Ngô Thanh Trí, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân khẳng đinh: Sẽ tiếp tục giữ vững chất lượng thương hiệu Nếp Phú Tân, đẩy mạnh phát triển Phú Tân là vùng chuyên canh nếp, quy hoạch từng tiểu vùng sản xuất cùng một loại giống để tạo ra sản phẩm thuần, nông dân luôn áp dụng quy trình sản xuất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn, liên kết sản xuất thông qua các hợp tác xã để tạo điều kiện thuận lợi ký kết tiêu thụ với các công ty và doanh nghiệp.

Nông dân Phú Tân luôn tích cực phối hợp với các công ty và doanh nghiệp để củng cố mối liên kết sản xuất và tiêu thụ. Hy vọng rằng trong thời gian tới, thương hiệu Nếp Phú Tân luôn có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

 

Nguyễn Văn Hải - Trung tâm Khuyến nông An Giang