CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Chuyển đổi mô hình kinh tế nông nghiệp theo hướng đa canh

05:30 28/11/2023

Thời gian qua chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Mới tiếp tục mang lại nhiều hiệu quả, giảm dần diện tích trồng lúa kém hiệu quả, tăng tỉ trọng rau màu, cây ăn trái, gắn với ứng dụng công nghệ cao, các mô hình liên kết chuỗi giá trị được nhân rộng, giá trị sản xuất được nâng lên.

 

Một số nông dân đã chuyển dịch đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi mô hình kinh tế nông nghiệp theo hướng đa canh, đa giá trị cụ thể: Mô hình trồng nho, dâu tây, dâu tằm, chôm chôm, nhất là sầu riêng gắn với tham quan, giải trí; Mô hình trồng gừng, ngò gai, nuôi dê, nuôi ốc, nuôi cá kết hợp trong vườn cây ăn trái; mô hình trồng bắp kết hợp nuôi bò, tận dụng diện tích xung quanh nhà để nuôi lươn, nuôi ếch; nhiều nông dân ứng dụng hệ thống tưới tự động, tưới kết hợp châm phân, xây dựng nhà lưới ươm cây con giống,...

Qua đó, đã mang lại hiệu quả cao hơn nhiều lần so với trồng lúa, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Năm 2022 bình quân diện tích chuyển đổi sang trồng màu tăng gấp 3,76 lần và cây ăn trái tăng gấp 1,57 lần so với trồng lúa. Giá sản xuất bình quân cây lúa đạt 123,49 triệu đồng/ha, cây màu đạt 464,21 triệu đồng/ha, cây ăn trái đạt 193,44 triệu đồng/ha./.

Hồ Toàn - Đài TT Chợ Mới