CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Ô Long Vỹ: Tập huấn sản xuất lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

03:30 25/10/2021

Từ ngày 19 - 22/10/2021, Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú và nông dân xã Ô Long Vỹ được tham dự lớp tập huấn đầu vụ về kỹ thuật sản xuất lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vụ Đông Xuân 2021-2022 do Cty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức, bằng hình thức trực tuyến cùng các nhà khoa học kết nối với 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long cho 104 hộ dân với diện tích triển khai mô hình là 52ha.

Lớp tập huấn tổ chức theo từng nhóm nông dân, mỗi nhóm gồm: Cán bộ kỹ thuật khuyến nông (trưởng nhóm) và 04 nông dân tham gia mô hình. Thông qua lớp tập huấn này nhằm giúp nông dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới như: Giải pháp giảm giống và kỹ thuật canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và hướng dẫn điều tra nông hộ. Giải pháp quản lý dinh dưỡng cho cây lúa ở vùng đất phèn tiềm tàng xã Ô Long Vỹ. Ứng dụng công nghệ 4.0 để kiểm tra độ mặn, pH nước tại các trạm quan trắc nước tự động, hướng dẫn cho nông dân sử dụng các mạng xã hội trên điện thoại thông minh để thu thập thông tin kỹ thuật phục vụ cho canh tác lúa thông qua bộ phận truyền thông Công ty phân bón Bình Điền,..

Lớp tập huấn đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể hướng dẫn biện pháp kỹ thuật để giảm giống, bón phân cân đối, nông dân được đào tạo nâng cao trình độ canh tác lúa và cuối cùng là tăng thu nhập và bảo vệ môi trường bền vững. Đây là chương trình hợp tác giữa Công ty Cổ phân Phân bón Bình Điền và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Ngô Thùy Mỹ Ngọc  - Trạm khuyến nông huyện Châu Phú