CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Vệ sinh an toàn thực phẩm

Hợp tác xã Nông sản an toàn Kiến An, hướng đi mới cho nông dân

08:38 30/06/2017

Căn cứ luật hợp tác xã năm 2012 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Chợ Mới về việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, tại xã Kiến An huyện Chợ Mới, Hợp tác xã Nông sản an toàn Kiến An trên địa bàn xã Kiến An đã thành lập.

 

Mục đích của việc thành lập, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng an toàn, tiến tới VietGap và ổn định đầu ra sản phẩm nông sản, nhằm giúp người nông dân có thu nhập ổn định.

Hội Nghị thành lập Hợp tác xã Nông sản an toàn Kiến An được tổ chức vào ngày 28/6/2016 tại UBND xã Kiến An. Đến tham dự có đại diện Liên minh Hợp tác xã an giang, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Mới, Hội Nông dân huyện Chợ Mới, lãnh đạo UBND xã Kiến An và toàn bộ thành viên Hợp tác xã.

Tại Hội nghị, Ban Sáng lập Hợp tác xã đã bầu ra bộ máy Hợp tác xã, giới thiệu chức năng nhiệm vụ, thông qua điều lệ Hợp tác xã, phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2017- 2021 bao gồm: Tổ chức bơm nước tưới tiêu chống úng, tiêu thụ sản phẩm nông sản, cung ứng giống cây trồng (hạt giống, cây con), vật tư nông nghiệp.

Việc thành lập Hợp tác xã Nông sản an toàn là bước đi đúng hướng, tạo đà phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo đầu ra nông sản an toàn hơn, giá cả ổn định hơn, đồng thời Nông sản an toàn là đầu mối tuyên truyền vận động nông dân tích cực tham gia kinh tế tập thể, phát triển bền vững kinh tế địa phương.

 

Phan Thanh Sang - Trạm Khuyến nông huyện Chợ Mới