CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Vệ sinh an toàn thực phẩm

Long Xuyên tập huấn nuôi vịt an toàn sinh học

08:15 09/08/2018

Trung tâm Khuyến nông An Giang vừa tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật nuôi vịt sinh sản và vịt thương phẩm đảm bảo an toàn sinh học”, trong 3 ngày, từ ngày 26- 28/7/2018 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang, tham gia tập huấn có 30 học viên tham dự, chủ yếu là Cán bộ kỹ thuật ở các huyện, thị xã, thành phố.

Nội dung tập huấn tập trung vào những quy trình kỹ thuật như: Giới thiệu giống và cách chọn giống, xây dựng chuồng trại, kỹ thuật nuôi vịt sinh sản an toàn sinh học, kỹ thuật vịt thương phẩm an toàn sinh học, cách phòng trị bệnh, quản lý chăm sóc, các biện pháp vệ sinh thú y và đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi vịt….

 

Khóa học tập huấn rất có ý nghĩa, giúp cho học viên có được những kiến thức cơ bản trong quy trình chăn nuôi vịt sinh sản và vịt thương phẩm đảm bảo an toàn sinh học. Kết thúc tập huấn học viên tham gia nắm được kỹ thuật quản lý tốt trong chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học, nhằm ứng dụng vào thực tế, đồng thời chuyển giao những khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất tại địa phương.

 

Diên Thị Thu Thùy

Trạm Khuyến nông TP Long Xuyên