CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Vệ sinh an toàn thực phẩm

An Giang: Ngăn chặn và xử lý nghiêm việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống lúa Thiên Đàng

09:00 03/03/2020

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang, hiện nay, diện tích gieo trồng giống lúa Thiên Đàng (OM RUMA) nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang có gia tăng, cụ thể vụ Thu Đông 2019 với diện tích 72,3ha, đến vụ Đông Xuân 2019-2020 là 296,5ha (27 hộ nông dân), tập trung tại các huyện như Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú và thành phố Long Xuyên.

Trước đó vào ngày 25/02/2020, Đoàn kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với Giám đốc Công ty TNHH Giống lúa Thiên Đàng, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Qua làm việc, Công ty xác nhận giống lúa “Thiên Đàng” chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Công ty thực hiện ký kết với nông dân về sản xuất giống lúa Thiên Đàng, sau đó thu mua lúa nguyên liệu về phơi sấy, đóng báo lúa giống “Thiên Đàng” để tiếp tục quảng bá, cung cấp cho các hộ dân khác sản xuất nhằm mở rộng diện tích. Ngoài ra, theo thông tin từ nông dân huyện Tri Tôn và Tịnh Biên cung cấp, trồng lúa giống Thiên đàng bị nhiễm đạo ôn và một số đối tượng dịch hại khác như muỗi hành, sâu lá…trong đó đạo ôn bị nhiễm nặng, không giống như khuyến cáo của Công ty.

Như vậy, việc sản xuất, kinh doanh giống lúa này sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ cấu giống lúa chung của tỉnh, đồng thời các tổ chức, cá nhân sản xuất giống lúa này vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trồng trọt tại Khoản 1, Điều 9, Luật Trồng trọt; vi phạm quy định về quản lý giống cây trồng và bị xử lý theo Nghị định 31/2016/NĐ-CP. Riêng bà con nông dân sử dụng giống này để sản xuất, vi phạm tại Khoản 1, Điều 61, Luật Trồng trọt về yêu cầu sử dụng trang thiết bị và vật tư nông nghiệp trong canh tác.

Để tăng cường kiểm soát chặt chẽ và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giống lúa trên địa bàn tỉnh nhằm phòng ngừa thiệt hại xảy ra đối với người dân, ngày 2/3, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND  xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại địa phương; đồng thời, công khai giống lúa Thiên đàng chưa có tên trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam và việc sử dụng giống này gieo trồng là vi phạm pháp luật.

Tiến hành rà soát, thống kê tình hình sản xuất nông nghiệp, trong đó giống lúa tự cho là giống Thiên Đàng (OM RUMA), gửi báo cáo về Sở thông qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở. Đồng thời tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh giống lúa không rõ nguồn gốc, xuất xứ đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Duy trì, thực hiện thường xuyên chế độ thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp của địa phương; tổ chức nắm bắt thông tin về sử dụng giống lúa phục vụ sản xuất, kịp thời trao đổi với Thanh tra Sở, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để được hỗ trợ, hướng dẫn quản lý.

Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang cũng đề nghị Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh An Giang) tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Công an tỉnh để thông tin phương thức hoạt động của Công ty TNHH Giống lúa Thiên Đàng và Công ty TNHH Lúa  Gạo Lạc Hồng đến Công an huyện, thị, thành biết để tăng cường các biện pháp quản lý tại cơ sở. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của Công ty TNHH Giống lúa Thiên Đàng và Công ty TNHH Lúa Gạo Lạc Hồng trong việc sản xuất, phân phối giống lúa Thiên đàng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang, qua điều tra sơ bộ giống lúa Thiên Đàng (OM RUMA) được mang về từ Thái Lan, tự nhân giống và cung cấp cho nông dân với giá bán ban đầu 2.000.000 đồng/kg và hiện nay đã giảm còn 50.000 đồng/kg.

Kết quả rà soát, theo dõi diện tích sản xuất và ghi nhận diễn biến của các đối tượng dịch hại trên giống Thiên Đàng. Vụ Thu Đông 2019, tổng diện tích sản xuất giống lúa này là 72,3ha, gieo trồng tại 3 huyện gồm: Tri Tôn, Tịnh Biên và Thoại Sơn. Năng suất trung bình từ 4,0 – 4,8 tấn/ha (năng suất lúa tươi). Công ty Thiên Đàng là đơn vị cung cấp giống lúa và thực hiện bao tiêu sản phẩm thông qua Hợp đồng liên kết sản xuất và Tiêu thụ nông sản, hợp đồng không có xác nhận của bên thứ ba là cơ quan chuyên môn hay UBND xã. Giá bán giống là 50.000 đồng/kg, thu mua lại với giá 7.000 – 10.000 đồng/kg.

Vụ Đông Xuân 2019 – 2020, tổng diện tích sản xuất giống lúa thiên đàng là 296,5ha, gieo trồng tại 5 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn, Châu Phú và Long Xuyên. Giai đoạn sinh trưởng đến thời điểm hiện tại lúa đang ở giai đoạn làm đòng – trổ chín. Tình hình sinh vật gây hại có xuất hiện dịch hại thông thường, gây hại nhẹ như: Rầy nâu, sâu cuốn lá, đạo ôn, cháy bìa lá. Không phát hiện sinh vật gây hại lạ.

Nguồn: Công văn Số: 265/SNNPTNT-TTr

Xuân Hiếu