CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 11/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 11/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
1550/SCT-QLTM CV1550 Sở Công Thương - Quảng Tây TQ Sở Công Thương An Giang
953/UBND-KTN Thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang
5542/TB-BNN-VP Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị “Triển khai các giải pháp tổng hợp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi” Bộ Nông nghiệp và PTNT
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 10/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
15/QĐ-BCĐ Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu Phi tỉnh An Giang
Giải đáp kỹ thuật