CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin lụt bão - Sạt lở

Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2020

09:00 14/05/2020

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 15 - 22/5 hằng năm là Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai;

Thực hiện Công văn số 37/TWPCTT ngày 23/04/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020,

Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT&TKCN tỉnh An Giang đề nghị các sở, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT&TKCN tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020 (từ ngày 15-22/5/2020)  phù hợp với diễn biến dịch bệnh COVID-19 với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020 là “Phòng chống thiên tai chủ động, hiệu quả từ lực lượng xung kích cơ sở ” nhằm tiếp nối kết quả Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019.

2. Mục tiêu: nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương và người dân để sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão năm 2020.

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 15-22/5/2020.

4. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức treo pano, băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai, ngày truyền thống phòng chống thiên tai (22/5) tại trụ sở cơ quan BĐKH-PCTT&TKCN các cấp.

- Tổ chức thông tin, truyền thông thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương, mạng xã hội.

- UBND cấp xã xây dựng và kiện toàn đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo tài liệu hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

- UBND cấp huyện, xã rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai.

Khung kế hoạch thực hiện và đường link tài liệu tuyên truyền, tải về:

Công văn số: 40/BCĐ-PCTT, ngày12/5/2020 của Ban Chỉ đạo ứng phó với Biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2020