CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin lụt bão - Sạt lở

Chợ Mới: Nông nghiệp ảnh hưởng từ 30-70% do mưa bão

09:14 07/08/2017

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Mới cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão và xuất hiện nhiều cơn mưa lớn trên địa bàn huyện trong mấy ngày vừa qua, đến nay Chợ Mới có 8 căn nhà bị sập và tốc mái ở xã An Thạnh Trung, Kiến Anvà thị trấn Chợ Mới. Bên cạnh đó còn làm ảnh hưởng 44,1ha, mức độ bị ảnh hưởng từ 30 -70% chủ yếu đổ ngã ngập úng. Trong đó cây lúa bị thiệt hại 43,6ha, màu 0,5ha, chủ yếu ở xã Nhơn Mỹ. Ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng 100 triệu đồng.

 

Hồ Toàn

Đài Truyền thanh huyện Chợ Mới

 

 

Mai Thanh- Hải Đăng - Đài Truyền thanh huyện Chợ Mới