CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin lụt bão - Sạt lở

Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019

09:00 08/05/2019

Ngày 04/5/2019, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (CTT &TKCN) tỉnh An Giang ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 với Chủ đề: “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”. Thời gian thực hiện từ ngày 15/5/2019 đến 22/5/2019.

Mục đích: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, trong đó đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai của chính quyền các cấp và người dân. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về phòng chống thiên tai cho người dân tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của nhân dân trong phòng chống thiên tai. Cổ vũ tinh thần nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng, chống thiên tai.

Yêu cầu: Kế hoạch được triển khai sâu rộng trên toàn quốc, phù hợp với điều kiện tình hình thiên tai với từng địa phương góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sang chủ động phòng ngừa thiên tai. Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành và tình hình phòng chống thiên tai tại địa phương.  Huy động được sự tham gia, phối hợp của các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng chống thiên tai.

Khẩu hiệu tuyên truyền, cụ thể:

- Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019.

- Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng.

- Chung sức phòng chống thiên tai giảm thiểu thiệt hại.

- Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, cộng đồng giúp nhau trong phòng chống thiên tai.

- Các hộ gia đình chủ động gia cố, chằng chống nhà cửa phòng khi thiên tai xảy ra.

- Các hộ gia đình chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng thiên tai xảy ra.

- Các khẩu hiệu tuyên truyền khác phù hợp đặc điểm, tình hình thiên tai tại địa phương./.

Nguồn: CV Số: 39 /KH-PCTT

Xuân Hiếu