CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin lụt bão - Sạt lở

An Giang xả lũ đón phù sa với diện tích 30.469 ha

11:55 12/07/2023

Nhằm đảm bảo tăng trưởng chung của tỉnh An Giang trong năm 2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 581/KH-UBND ngày 6/7/2023 về Sản xuất và tiêu thụ vụ Thu Đông năm 2023. Việc xả lũ có kiểm soát đảm bảo không ảnh hưởng đến rau màu và cây ăn trái.

An Giang hiện có tổng số 699 tiểu vùng, trong đó có 417 tiểu vùng có đê bao kiểm soát lũ triệt để với diện tích khoảng 189.000 ha. Dự kiến diện tích xuống giống vụ này là 163.071 ha, trong đó diện tích lúa 148.133 ha và màu 14.938 ha. Theo Kế hoạch, vụ Thu Đông năm nay, An Giang sẽ xả lũ 30.469 ha, thuộc 28 tiểu vùng. Tập trung tại các huyện, gồm: An Phú, Châu Phú, Phú Tân, Tri Tôn và thị xã Tân Châu.

Khuyến cáo khung lịch thời vụ xuống giống trong toàn tỉnh bắt đầu từ ngày 15/7 đến ngày 31/8/2023, gồm 3 trà: Trà sớm diện tích xuống giống khoảng 10.000 ha tập trung tại huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và TP. Long Xuyên. Đại trà diện tích xuống giống khoảng 132.000 ha tập trung tại 11 huyện, thị, thành. Trà muộn diện tích xuống giống khoảng 6.000 ha tại các vùng sản xuất lúa 3 vụ như Châu Phú, Chợ Mới, Tân Châu, An Phú.

Ngành Nông nghiệp An Giang khuyến cáo nông dân không xuống giống lúa vụ Thu Đông ở những vùng không có đê bao kiểm soát lũ triệt để; đối với các vùng đã xuống giống ngoài đê bao trong vụ Thu Đông, đề nghị các địa phương tổ chức bảo vệ ăn chắc các diện tích này. Đối với các vùng nằm trong kế hoạch xả lũ Thu Đông, cần phải xả lũ có kiểm soát đảm bảo không ảnh hưởng đến rau màu và cây ăn trái. Đồng thời phải tuân thủ khung lịch thời vụ theo khuyến cáo, né rầy, né lũ (nếu có), đảm bảo sản xuất vụ Thu Đông an toàn, hiệu quả./.

Nguồn: Kế hoạch số 581/KH-UBND ngày 6/7/2023

Xuân Hiếu