CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Châu Thành: Tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân gắn với chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm

11:55 10/07/2023

Ngày 7/7/2023, Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành tổ chức tập huấn nâng cao năng lực gắn với chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm cho 40 nông dân xã Vĩnh Lợi.

Tham gia lớp tập huấn, nông dân được tiếp cận các kiến thức về sản xuất theo chuỗi giá trị; Lợi ích của việc sản xuất thông qua hợp đồng theo chuỗi; Hoạt động liên kết sản xuất theo hợp đồng giữa nông dân với doanh nghiệp trong quá trình thực hiện sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; các kỹ năng phát triển thị trường cho hộ nông dân; Vai trò, nhiệm vụ của hội nông dân trong việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu nông sản; Một số giải pháp ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tạo sinh kế cho nông dân. Đồng thời cùng nhau thảo luận và phân tích một số chuỗi giá trị gắn với sản phẩm của địa phương, qua đó giúp cho các học viên thấy được hiệu quả việc sản xuất theo chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm.

Thông qua lớp tập huấn, Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành cũng giới thiệu mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa nông dân và doanh nghiệp đối với sản phẩm chanh không hạt. Đây là cơ hội mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân trong quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái.

Kim Xoàng