CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nông nghiệp An Giang

1

Ông Nguyễn Sĩ Lâm (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.979.245

Email: nslam@angiang.gov.vn

2

Ông Lê Hoàng Tâm (Phó Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0919.199.392

Email: lhtam@angiang.gov.vn

Trồng trọt - BVTV

Phú Tân: Sản lượng lúa, nếp đạt trên 178.000 tấn

09:02 01/05/2017

Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Tân, vụ Đông Xuân 2016-2017, toàn huyện đã thu hoạch đứt điểm 23.855ha lúa, năng suất bình quân đạt 7,5 tấn/ha (thấp hơn 0,28 tấn/ha, do ảnh hưởng mưa nhiều ở giai đoạn cuối vụ Đông Xuân gây đổ ngã làm giảm năng suất, chất lượng). Tổng sản lượng đạt khoảng 178 nghìn tấn, so cùng kỳ thấp hơn 6.679 tấn,trong đó sản lượng nếp chiếm gần 170 nghìn tấn.

Toàn huyện chủ yếu trồng 2 loại giống nếp CK 92 và CK 2003 hơn 22.580 ha, chiếm 94,7%; các giống lúa chất lượng cao khác trên 1.150ha, chiếm 4,8%; IR 50404 khoảng 120 ha, chiếm 0,5%. Diện tích áp dụng 3 giảm 3 tăng toàn huyện được trên 22.870ha. Trong vụ này, toàn huyện đã liên kết ký hợp đồng tiêu thụ giữa doanh nghiệp với HTX,  tăng so với các năm trước (2.018ha/1.245ha so ĐX 2016). Tuy nhiên, việc thực hiện hợp đồng đạt thấp, tổng thu mua được khoảng 1.149 ha/2.018ha, đạt 56,9% hợp đồng.

Trong vụ Hè Thu này, toàn huyện sẽ xuống giống với tổng diện tích 23.855ha lúa, nếp. Hiện có hai Công ty tiếp tục tham gia ký hợp đồng liên kết tiêu thụ với diện tích 800 ha.

Xuân Hiếu - CTV Phú Tân