CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nông nghiệp An Giang

1

Ông Nguyễn Sĩ Lâm (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.979.245

Email: nslam@angiang.gov.vn

2

Ông Lê Hoàng Tâm (Phó Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0919.199.392

Email: lhtam@angiang.gov.vn

Trồng trọt - BVTV

Liên kết sản xuất để phát triển nền nông nghiệp bền vững

08:53 09/05/2017

Vào ngày 24/4/2017, tại phòng họp Sở Nông nghiệp & PTNT, thành phố Long Xuyên, đã diễn ra buổi lễ ký kết “Thực hiện đổi mới, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020”. Đó là nội dung hợp tác giữa Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang cùng Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Đây được xem là bước tiến triển mới đi đến thống nhất và hoàn thành kế hoạch hợp tác liên ngành.

Biên bản ký kết hợp tác liên ngành quy định trách nhiệm của mỗi bên, bao gồm các công việc sau: Triển khai có hiệu quả và quán triệt các nội dung đã ký kết. Phối hợp thực hiện tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Phối hợp tư vấn, hỗ trợ thành lập hợp tác xã kiểu mới, gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ, tổ chức lại sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn; Phối hợp lựa chọn các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả để xây dựng mô hình điểm ứng dụng công nghệ cao; Phối hợp hỗ trợ thành lập hợp tác xã kiểu mới gắn với doanh nghiệp tiêu thụ theo chuỗi giá trị; Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, sản xuất kinh doanh cho các hợp tác xã; Phối hợp triển khai thực hiện đề án “Đổi mới phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020” và đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020” tại An Giang; Phối hợp hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trách nhiệm chung: Hai đơn vị có trách nhiệm phổ biến quán triệt chỉ đạo thực hiện kế hoạch liên tịch giữa hai ngành trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm. Cùng phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ đối với hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh. Hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác kết nối với doanh nghiệp để cung ứng vật tư đầu vào với chi phí thấp, giá rẻ, chất lượng cao; đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho các hợp tác xã, tổ hợp tác. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá, kịp thời chỉ đạo, đề xuất tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận các hoạt động đảm bảo thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch liên ngành.

Trao đổi, thảo luận tại lễ ký kết, ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT thông tin: Nhiều doanh nghiệp trong nước đang hợp tác hiệu quả với nông dân trong việc đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Doanh nghiệp Nhật Bản cũng đã có nhiều chương trình hợp tác với An Giang. Để tăng cường hiệu quả mối liên kết sản xuất – tiêu thụ, tăng sức cạnh tranh cho từng sản phẩm, ngành hàng, đề nghị Liên minh hợp tác xã giúp địa phương tổ chức lại sản xuất, Sở Nông nghiệp & PTNT làm cầu nối giữa hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp tiêu thụ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT còn chia sẻ: Cần nhân rộng mô hình doanh nghiệp thuê đất, nông dân sẽ trở thành công nhân trên chính mảnh ruộng của mình. Như vậy người nông dân vừa có thu nhập từ việc cho thuê đất, lại có thêm nguồn thu từ việc trực tiếp canh tác trên đồng ruộng của mình, mà không phải canh cánh nỗi lo bị thương lái ép giá. Doanh nghiệp cũng có đủ nguồn nguyên liệu để chủ động chào hàng với đối tác.

Sản xuất manh mún, tự phát đang ngày càng đi vào ngõ cụt, bởi luôn phải đối phó với quá nhiều rủi ro. Liên kết sản xuất sẽ giúp nông dân có nhiều điều kiện áp dụng tổng hợp các quy trình kỹ thuật tiên tiến; qua đó giúp giảm chi phí phân bón, thuốc trừ sâu; giảm giá thành; nâng cao chất lượng sản phẩm. Liên kết sản xuất là bước cần thiết đầu tiên để đi vào sản xuất lớn, nơi đây, nông dân có nhiều điều kiện để thổi hồn sáng tạo. Cách làm hay, sáng kiến mới sẽ giúp từng bước nâng dần uy tín, thương hiệu sản phẩm, và từ đó lợi nhuận sẽ ngày một tăng thêm. Trong bối cảnh người tiêu dùng đang quá ngán ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm, việc liên kết để làm ra sản phẩm sạch, giá cạnh tranh là con đường duy nhất để phát triển nền nông nghiệp bền vững.

 

Kim Kiều