CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Diện tích cây ăn quả trong tỉnh An Giang được cấp mã số vùng trồng

02:50 20/03/2021

1. Diện tích cây ăn quả và một số cây chính trong tỉnh

Theo số liệu Cục Thống, kê ước đến cuối năm 2020, tổng diện tích cây ăn quả trong tỉnh là 17.421ha, trong đó diện tích xoài là 11.896ha, chuối 872ha, nhãn 481ha, cây có múi 1.516ha, mít 948ha.

Đối với cây xoài trong đó có xoài Ba Màu (xoài Đài Loan hay xoài tượng da xanh) khoảng 7.400ha, Cát Hoà Lộc 1.700ha. Đặc biệt, Chợ Mới có diện tích xoài là 6.200ha, trong đó xoài Ba Màu là 6.100ha, chủ yếu ở 03 xã Cù Lao Giêng; xoài Cát Hòa Lộc tập trung ở Tịnh Biên, Tri Tôn, một ít diện tích ở Tân Châu và Long Xuyên, với diện tích khoảng 1.500ha; xoài Keo có diện tích khoảng hơn 1.500ha tập trung ở An Phú và Tân Châu; xoài Thái có diện tích khoảng 16ha tập trung ở Châu Đốc. Các diện tích xoài còn lại rải rác ở các huyện như Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Tân Châu, Long Xuyên,… với các giống như Cát Chu, Thanh ca, xoài thơm Vĩnh Hòa, xoài Úc,…. Tổng diện tích cho trái đến nay khoảng 9.200ha (theo Cục Thống kê ước đến cuối năm 2020).

Cụ thể, có 03 loại giống xoài chính có diện tích nhiều như:

+ Nhóm có diện tích lớn nhất: Xoài Ba Màu tập trung chủ yếu ở 03 xã Cù Lao Giêng - Chợ Mới với diện tích 6.100ha.

+ Nhóm có diện tích lớn thứ hai: Xoài Cát Hòa Lộc tập trung Tịnh Biên, Tri Tôn, một ít diện tích ở Tân Châu và Long Xuyên, với diện tích 1.500ha.

+ Nhóm có diện tích lớn thứ ba: Xoài Keo có diện tích khoảng hơn 1.500ha tập trung ở An Phú và Tân Châu.

+ Riêng xoài Thái có diện tích khoảng 16ha tập trung ở Châu Đốc trong đó có 10,7ha đã được cấp mã số xuất khẩu sang các thị trường khó tính ngoài thị trường Trung Quốc của Công ty TNHH TMDV Ánh Dương Sao đứng đại diện.

Đối với cây chuối trong đó chuối cấy mô chiếm diện tích khoảng 400ha chủ yếu tập trung ở Tri Tôn. Các diện tích chuối khác còn lại rải rác ở các huyện.

Đối với cây nhãn,  có diện tích 481ha trong đó chủ yếu là nhãn xuồng cơm vàng tập trung ở Châu Phú, cho thu hoạch từ tháng 6-9 trong năm.   

Đối với cây có múi, tập trung nhiều ở Chợ Mới, Châu Phú. Còn lại, rải rác ở các huyện. Đối với mùa vụ cây có múi nói chung: Diện tích không tập trung, rải rác các huyện với nhiều chủng loại cây như cam xoàn, cam sành, bưởi da xanh, quýt đường, chanh,… và cho thu hoạch rải rác các tháng trong năm. Với diện tích cây có múi là 1.516ha trong đó bưởi có diện tích cho sản phẩm khoảng 220ha và sản lượng trong năm khoảng 2.640 tấn và cho thu hoạch rải rác các tháng trong năm. Cam có diện tích cho sản phẩm khoảng 204ha; quýt có diện tích cho sản phẩm khoảng 120ha; chanh có diện tích cho sản phẩm khoảng 250ha. Đối với cây mít, diện tích trên địa bàn tỉnh là 948ha trong đó có 365ha đang cho trái và thu hoạch rải rác các tháng trong năm.

2. Mã số vùng trồng đã được cấp và duy trì đến nay

Mã số vùng trồng xoài trong tỉnh xuất khẩu sang các thị trường khó tính ngoài thị trường Trung Quốc đến nay với 35 mã số (trong đó có 16 mã số Công ty đứng đại diện, 19 mã số Hợp tác xã hay Tổ hợp tác đứng đại diện) và diện tích là 757,355ha; đăng ký xuất khẩu sang thị trường EU có 02 mã số đã được cấp với diện tích 21,8ha của Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit trên xoài keo tại An Phú.  Bên cạnh đó các mã số vùng trồng đăng ký xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc (cập nhật đến nay) có 30 mã số vùng trồng cho xoài với diện tích 7.195ha ở các huyện, 07 mã số vùng trồng cho chuối với diện tích 386ha chủ yếu ở Tri Tôn, 04 mã số vùng trồng cho mít với diện tích 86ha (Châu Đốc, Chợ Mới, Tân Châu), 19 mã số cho các cơ sở đóng gói (Tịnh Biên, Tri Tôn, Chợ Mới, An Phú).

3. Mời gọi các Doanh nghiệp tiêu thụ

Hiện nay, đã và đang mời gọi các Công ty và Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cho việc tiêu thụ ngành hàng trái cây như: Công ty XNK trái cây Chánh Thu, Công ty TNHH sản xuất chế biến nông sản Cát Tường, Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp, Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit, Công ty TNHH Nông nghiệp Hoàng Phan, Công ty TNHH DT-PRO, Công ty TNHH TMDV Ánh Dương Sao, Công Ty TNHH TMDV XNK Vina T&T, Công Ty TNHH Minh Long, Công Ty TNHH Lefarm, Công ty XNK Trái cây Vân Nam (Lào Cai), Công Ty CP Nafoods Group, Công Ty CP Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco),…

Thạc sĩ Nguyễn Trung Thành - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang