CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Trung tâm Khuyến nông An Giang tập huấn thông tin, tuyên truyền về kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp

10:05 14/12/2022

Thực hiện theo thư mời số 209/TM-SNNPTNT ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang vè việc tham dự lớp thông tin, tuyên truyền về kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuỷ sản và triển khai giải pháp vào chăn nuôi. Trung tâm Khuyến nông có 62 Khuyến nông viên tham dự. Lớp tập huấn đã giới thiệu thông tin tình hình kiểm tra chất lượng vật tư Nông nghiệp, văn bản pháp luật quy định nhiệm vụ của kỹ thuật viên và một số quy định nhiệm vụ của lực lượng phản ứng nhanh do anh Nguyễn Sĩ Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp trình bày; Các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp như Quy trình chăn nuôi gia súc, gia cầm (sử dụng một số thức ăn tự nhiên thay thế thức ăn hỗn hợp với mục đích giảm giá thành); Dinh dưỡng và thức ăn thuỷ sản, giải pháp giảm chi phí trong chăn nuôi thuỷ sản; Đánh giá một số kết quả thực hiện các mô hình hiệu quả trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản; Giới thiệu một số chuỗi liên kết trong chăn nuôi và liên kết giống thuỷ sản với Công ty CP và Công ty Vĩnh Hoàn; Sử dụng phụ phẩm trồng bắp thu trái non để phục vụ chăn nuôi bò – Công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang (Antesco).

Qua lớp tập huấn đã giúp cho Khuyến nông viên hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ và định hướng của Tổ phản ứng nhanh trong tình hình mới và các hoạt động kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản, thuốc thú y, chất bổ sung vào môi trường nước trong nuôi trồng thuỷ sản nhằm nâng cao chất lượng hàng hoá phục vụ sản xuất. Khuyến nông viên cũng nắm thêm về tình hình chăn nuôi cũng như nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh, một số Luật thuỷ sản và chăn nuôi như NĐ 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2022, NĐ 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020; Luật Thuỷ sản số 18/2017/QH14 và Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH4 … để thông tin, tuyên truyền đến hộ nông dân.

Nguyễn Thị Út Em  -   Trung tâm Khuyến nông AG