CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Châu Phú: Bón phân cho lúa bằng thiết bị bay không người lái

02:00 20/01/2022

ể thực hiện tốt kế hoạch hợp tác giữa Trung tâm Khuyến nông An Giang và Công ty TNHH TMDV Sài Gòn Kim Hồng về việc trình diễn thiết bị bay không người lái (gọi tắt là Drone). Ngày 17/01/2022, Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú tiến hành tổ chức buổi trình diễn và hội thảo Drone trong việc bón phân cho cây lúa ở vụ đông xuân năm 2021-2022, tại ấp Bình Điền, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, nhằm tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận thông tin về ứng dụng Drone bón phân và phun thuốc bảo vệ thực vật trên cây lúa. Đến với hội thảo gồm: Công ty TNHH TMDV Sài Gòn Kim Hồng (đơn vị cung ứng Drone), đại diện Trung tâm Khuyến Nông An Giang, Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú và hơn 25 nông dân tham dự.

Qua quan sát Drone thao diễn trên đồng nông dân rất đắc ý và đặt ra rất nhiều câu hỏi liên quan đến tính năng máy, khả năng vận hành, cách sử dụng, bảo dưỡng, bảo trì, hợp đồng mua máy,… cũng như các chính sách của nhà nước hỗ trợ cho việc đầu tư máy móc. Hầu hết các câu hỏi của nông dân đều được Giám đốc Công ty thuyết minh, giải thích cặn kẽ đảm bảo đáp ứng yêu cầu, cán bộ khuyến nông cũng đã thông tin về tình hình thực hiện cơ giới hóa trên địa bàn tỉnh, lợi ích của việc đầu tư Drone trong việc bón phân và phun thuốc bảo vệ thực vật và các chính sách của nhà nước đã và đang hỗ trợ cho người dân trong những năm qua. Qua hội thảo, cho thấy người dân rất quan tâm đến thiết bị Drone này và hứa hẹn sẽ đầu tư và áp dụng Drone vào phục vụ quá trình sản xuất lúa trong thời gian tới.

Trong thời gian không xa, hy vọng nông nghiệp Việt Nam từng bước được cơ giới hóa đồng bộ, giải phóng sức lao động con người, hướng đến phát triển một nền nông nghiệp 4.0 và bền vững.

Lê Hồ Minh Thiện -  Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú