CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Phú Tân hội thảo về kỹ thuật trồng rau muống lấy hạt gắn liên kết tiêu thụ

11:40 22/03/2023

Chiều ngày 17/3/2023, Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân tổ chức hội thảo chuyên đề về kỹ thuật trồng rau muống lấy hạt gắn liên kết tiêu thụ, tại UBND xã Hiệp Xương Đến tham dự hội thảo có cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông, lãnh đạo của Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật và Trồng trọt và doanh nghiệp tiêu thụ Kim Vúng.

Vụ Đông Xuân năm nay, toàn huyện Phú Tân có tổng số 1.080 héc ta diện tích trồng rau muống lấy hạt, trong đó, xã Hiệp Xương sản xuất chiếm diện tích cao nhất với hơn 920 héc ta. Rau muống lấy hạt được liên kết với doanh nghiệp Kim Vúng, Châu phú, An Giang và doanh nghiệp 7 Lắm, Hồng Ngự, Đồng Tháp, bao tiêu với giá 39.000 đồng/kg.

 Trong buổi hội thảo  , nông dân được nghe các diễn giả trao đổi, chia sẽ các kỹ thuật trồng rau muống lấy hạt để đạt hiệu quả cao nhất, từ khâu chọn giống, sạ, quản lý dịch bệnh, ảnh hưởng thời tiết và thu hoạch, liên kết tiêu thụ…

Đây là mô hình hiệu quả cần triển khai nhân rộng ở các điểm khác đồng thời, kiến nghị nâng tổ hợp tác trồng rau muống lấy hạt lên Hợp tác xã nông nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi cho nông dân, tháo gỡ những khó khăn khi phát sinh vấn đề giữa đôi bên.

  Thúy Loan - Trạm Khuyến nông uyện Phú Tân