CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang triển khai chỉ đạo phát triển cây sầu riêng

11:45 21/03/2023

Ngày 8/3/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) An Giang có Công văn số 457/SNNPTNT-CCTTBVTV về việc triển khai chỉ đạo phát triển cây sầu riêng tại các tỉnh, thành miền Nam.

Theo đánh giá của Cục Trồng trọt hiện nay việc phát triển cây sầu riêng đang diễn ra ồ ạt, không theo quy hoạch của ngành nông nghiệp, một số nơi có điều kiện thổ nhưỡng, vị trí địa lý không thuận lợi cho cây sầu riêng phát triển dẫn đến năng suất và chất lượng không đạt yêu cầu. Do đó, để phát triển sầu riêng bền vững, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển chung của ngành.

Sở NN-PTNT đề nghị UBND huyện, thị, thành tập trung nghiên cứu công văn số 140/TT-CCN ngày 23/02/2023 của Cục Trồng trọt để tổ chức thực hiện tại địa phương đảm bảo việc phát triển cây sầu riêng theo kế hoạch có kiểm soát và gắn kết được doanh nghiệp tiêu thụ; bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, HTX, các hộ trồng sầu riêng trên địa bàn nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 8084/CT-BNN-TT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Đồng thời tiếp tục tuyên truyền cho người dân tổ chức sản xuất theo quy hoạch và theo nhu cầu, định hướng của thị trường; thay vì tăng diện tích, sản lượng cần tập trung tổ chức lại sản xuất, liên kết sản xuất, chuẩn hóa quy trình sản xuất từ lúc canh tác, thu hoạch đến chế biến, vận chuyển, phân phối nhằm nâng cao giá trị gia tăng, tránh tình trạng trồng tự phát, nhỏ lẻ gây khó khăn cho quản lý dịch hại và liên kết tiêu thụ.

Tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định số 3302/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Phát triển vùng sản xuất chuyên canh và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cây ăn trái giai đoạn 2021 – 2025, trong đó tập trung các hoạt động nâng cao chất lượng cây ăn quả, hướng đến xây dựng được các tiêu chuẩn chất lượng, tạo vùng nguyên liệu ổn định, có gắn mã số vùng trồng phục vụ cho thị trường trong và ngoài nước.

Khẩn trương thực hiện Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang rau, màu và cây ăn trái giai đoạn 2021–2025; Kế hoạch số 114/KH-SNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang rau, màu và cây ăn trái trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023, trong đó cần định hướng rõ các vùng lợi thế, vùng phù hợp đối với các cây trồng chuyển đổi, trong đó các địa phương cần lưu ý với các diện tích phát triển cây sầu riêng phải phù hợp với quy hoạch chung; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng cây giống cây ăn trái nói chung, cây sầu riêng nói riêng, quan tâm công tác bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn cây giống đầu dòng, tạo nguồn giống chất lượng cho người dân sản xuất.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương, có những khó khăn cần tháo gỡ xin thông tin gửi về Sở NN-PTNT để được hỗ trợ kịp thời và những vấn đề vượt thẩm quyền, Sở NN-PTNT sẽ tổng hợp báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nguồn:

- Công văn số 140/TT-CCN ngày 23/2/2023 của Cục Trồng trọt về việc hỉ đạo phát triển cây sầu riêng tại các tỉnh, thành miền Nam.

- Công văn số 457/SNNPTNT-CCTTBVTV ngày 8/3/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc triển khai chỉ đạo phát triển cây sầu riêng tại các tỉnh, thành miền Nam.

 

Xuân Hiếu