CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

An Giang xây dựng và phát triển vùng sản xuất chuyên canh tập trung rau màu công nghệ cao với diện tích 6.062 ha

02:00 19/01/2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư vừa ký Quyết định số 3301/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch Phát triển vùng sản xuất chuyên canh và Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm rau màu và rau màu công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, với tổng kinh phí thực hiện hơn 48 tỷ đồng.

An Giang định hướng phát triển các vùng sản xuất chuyên canh rau màu quy mô lớn, rau màu công nghệ cao trọng điểm, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình công nghệ cao, công nghệ 4.0 vào sản xuất, xây dựng mã vùng trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu và sản xuất theo chứng nhận.

Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, quy mô hàng hóa lớn, có sự liên kết giữa doanh nghiệp - Hợp tác xã/Tổ hợp tác - người sản xuất; xác định được vai trò đầu tàu của doanh nghiệp, phát triển kinh tế tập thể với vai trò chủ lực là HTX nông nghiệp; thúc đẩy nông dân tham gia vào liên kết chuỗi.

Đồng thời tăng cường công tác giám sát cung, dự báo thị trường, đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ trong nước, chuyển đổi dần sang xuất khẩu chính ngạch đối với thị trường Campuchia, Trung Quốc và mở rộng xuất khẩu đối với các thị trường tiềm năng như EU, Nhật, Mỹ, Australia, Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, thúc đẩy phát triển ngành chế biến rau màu của tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 hiệu quả, an toàn, bền vững và đáp ứng khả năng cung ứng trong sản xuất và nhu cầu thị trường tiêu thụ. Từng bước khuyến khích và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong sản xuất sạch, an toàn và truy xuất nguồn gốc, để thúc đẩy cộng đồng chuyển dần tư duy sang hướng sản xuất bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu của tỉnh, tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân hàng năm của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đạt 2,8%. Nâng cao vị thế ngành hàng rau màu tỉnh An Giang một cách bền vững, hiệu quả, có đủ sức cạnh tranh, góp phần tăng thu nhập cho người sản xuất.

An Giang sẽ tổ chức lại sản xuất theo hướng tiên tiến, hiện đại đảm bảo vệ môi trường sinh thái nông thôn; nâng cao chất lượng, tạo giá trị sản xuất và giá trị gia tăng của sản phẩm.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến gắn với tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn thị trường đối với các sản phẩm rau màu, rau màu công nghệ cao tỉnh An Giang…

Cụ thể, xây dựng và phát triển vùng sản xuất chuyên canh tập trung rau màu, rau màu công nghệ cao chủ lực của tỉnh đến năm 2025 với quy mô khoàng 6.062 ha, bao gồm rau an lá (1.487 ha), rau ăn quả (1.365 ha), rau ăn củ (445 ha), bắp các loại (2.185 ha), đậu phộng (200 ha) và khoai cao (380 ha). Trong đó diện tích được cấp mã số vùng trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu khoảng 2.965 ha.

Nâng diện tích rau màu, rau màu công nghệ cao chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đến năm 2025 là 1.628 ha; diện tích được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là 1.344 ha; diện tích được chứng nhận GlobalGAP là 350 ha.

Thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác gắn với chuỗi giá trị chủ lực vùng sản xuất chuyên canh của tỉnh. Đến năm 2025, củng cố 16 THT, HTX và thành lập mới 04 THT và 04 HTX chuyên sản xuất, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm rau màu theo tiêu chuẩn chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Các THT, HTX củng cố và thành lập mới đều được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “An Giang” cho sản phẩm rau màu, rau màu công nghệ cao.

Xây dựng thành công 06 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (hoặc dự án) cho rau mau, rau màu công nghệ cao đến 2025 với quy mô diện liên kết đạt 775 ha; tỷ lệ tiêu thụ theo hợp đồng liên kết đạt trên 50% sản lượng; giá bán và giá trị sản xuất tăng của nông dân trồng rau màu trong vùng sản xuất chuyên canh tập trung tăng tối thiểu từ 20% so với sản xuất ngoài vùng chuyên canh tại thời điểm năm 2021; thu nhập rau màu công nghệ cao tăng tối thiểu 40%.

An Giang hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đầu tư vào chế biến, bảo quản rau màu thông qua việc thúc đẩy, hình thành các dự án chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm rau màu trên địa bàn tỉnh.

Nguồn:

- Quyết định số 3301/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc Ban hành Kế hoạch Phát triển vùng sản xuất chuyên canh và Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm rau màu và rau màu công nghệ cao giai đoạn 2021-2025

- Kế hoạch Phát triển vùng sản xuất chuyên canh và Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm rau màu và rau màu công nghệ cao giai đoạn 2021-2025

Xuân Hiếu