CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Châu Phú tập huấn nâng cao năng lực sản xuất các ngành hàng lúa

11:56 13/07/2023

Thực hiện Quyết định số 294/QĐ-SNNPTNT ngày 30/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang; Công văn số 356/TTKN-PKTNV ngày 17/5/2023 của Trung tâm Khuyến nông An Giang về thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao năm 2023.

Ngày 12/07/2023, Trung tâm Khuyến nông An Giang phối hợp cùng Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực sản xuất ở các ngành hàng (lúa) cho 35 nông dân tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú (Mã hoạt động NN-C3-1 lĩnh vực cây lúa).

Tại lớp tập huấn, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông An Giang, cán bộ kỹ thuật trạm Khuyến nông huyện Châu Phú đã trao đổi, chia sẻ các thông tin về những số lưu ý trong sản xuất lúa hiện nay, một số khuyến cáo hạ giá thành sản xuất; Cập nhật kỹ thuật, công nghệ phục vụ canh tác lúa theo hướng hiện đại và bền vững, chuyển đổi tư duy kinh tế nông nghiệp, sản xuất gắn với thị trường; Giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm về một số mô hình canh tác hiệu quả, theo hướng bền vững trong khu vực tỉnh An Giang, huyện Châu Phú hiện nay.

Thông qua buổi tập huấn chia sẻ, thảo luận giữa giảng viên và học viên, các vấn đề về kỹ thuật trong canh tác lúa; đánh giá tiềm năng và phân tích những điểm mới của các mô hình canh tác hiệu quả và đề xuất tiếp tục xây dựng thêm nhiều mô hình mới có hiệu quả để nông dân tham quan học hỏi và làm cơ sở nhân rộng trong thời gian tới.

Lớp tập huấn đã góp phần củng cố kiến thức cho tổ chức nông dân để thấy được vai trò, vị trí của tổ chức nông dân quan trọng và cần thiết trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn hiện nay.

                                                                                                                             Ngô Thùy Mỹ Ngọc-Trạm Khuyến nông Châu Phú