CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin lụt bão - Sạt lở

Tinh hình thiệt hại do ảnh hưởng của mưa, giông tại An Giang.

09:14 29/06/2017

Tinh hình mưa lớn cục bộ xảy ra từ ngày 22/6 - 24/6/2017 tại An Giang đã gây ngập úng 690ha lúa Hè Thu của người dân huyện Phú Tân (xã Long Hòa: 500ha, xã Phú Lâm: 190ha).Đồng thời, do ảnh hương của mưa lớn kèm theo giông xãy ra lúc 15 giờ, ngày 25/6 đã làm thiệt hại 01 căn nhà của người dân tại xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, ước thiệt hại khoáng 6 triệu đồng; Không có thiệt hại về người.

 

Sau khi thiên tai xãy ra, lãnh dạo xã đến thăm hói và huy dộng lực lượng cùng với người dân địa phương hỗ trợ giúp hộ bị thiệt hại dọn dẹp và sửa chữa lại nhà cửa để sớm ốn định cho ở. Đôi với diện tích lúa bị ngập úng, địa phương đang tiếp tục bơm rút nước ra. Đến nay còn khoảng trên 50ha bị ngập. Hiện dịa phương dang tiến hành thành lập đoàn đê xác định mức độ thiệt hại.

 

Văn phòng BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn An Giang