CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin lụt bão - Sạt lở

Tinh hình thiệt hại do ảnh hưởng của mưa, giông tại An Giang - Cập nhật ngày 06/7/2017

09:14 07/07/2017

Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 05/7/2017, do ảnh hưởng của mưa kèm theo giông, lôc đà làm thiệt hại nhiêu nhà cứa của người dân trên địa bàn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thiệt hại về người: không có. Thiệt hại về nhà cửa: 5 căn nhà tại xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú. Tốc mái hoàn toàn: 02 căn. Tốc mái vừa (từ 30% - 70%): 03 căn. Ưóc thiệt hại khoảng: 40 triệu đồng.

 

Sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo xã đến thăm hỏi và huy động lực lượng cùng với người dân địa phương đến hỗ trợ giúp các hộ bị thiệt hại dọn dẹp và sứa chừa lại nhà cửa sớm ôn định chố ở. Đê nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo ngành chức năng nhanh chóng khảo sát và hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hương của mưa, dông theo quy định hiện hành.

 

 

Văn phòng BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn An Giang