CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin lụt bão - Sạt lở

Bản tin cảnh báo mưa giông

09:14 27/06/2017

Lúc 14h29 phút trên số liệu ra đa Nhà Bè xuất hiện vùng phản hồi vô tuyến có cường độ mạnh (cường độ phản hồi vô tuyến cực đại khoảng 36 dBz, đỉnh PHVT ở độ cao khoảng 10km) trên khu vực các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang…. Vùng phản hồi này di chuyển theo hướng Tây Nam đi Đông Bắc với vận tốc khoảng 10 km/h và đang gây ra mưa giông cho khu vực kể trên.

Cảnh báo: Trong thời gian 30 phút đến 2 giờ tới, vùng phản hồi trên sẽ gây ra mưa giông cho các tỉnh nói trên và các tỉnh lân cận. Khu vực tỉnh An Giang gồm các huyện An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, TXx Tân Châu, cần chú ý theo dõi sự di chuyển và phát triển của mưa giông trong thời gian tiếp theo. 

Tin phát lúc:15h15’.

Đài Khí tượng Thủy văn An Giang