CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Công báo Sở NN&PTNT An Giang

Thị xã Tân Châu công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản

11:49 30/07/2021

Thực hiện Kế hoạch 1319 /KH-UBND ngày 27 tháng  6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu về Tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn thị xã Tân Châu trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay. Nay, Phòng Kinh tế Tân Châu công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn thị xã, như sau:

Họ và Tên: Ông Phạm Văn Hải

Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kinh tế

Số điện thoại: 0907.268.709

Email:  pvhai@angiang.gov.vn

Phòng Kinh tế thị xã Tân Châu, thông báo đến quý cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được biết để phối hợp thực hiện.