CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Mô hình hiệu quả

Phú Tân chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả

09:02 01/05/2017

Nhằm tạo điều kiện cho nông dân khai thác các vùng đất vườn tạp, vùng bờ rào trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao hơn, kết hợp với cải tạo cảnh quan môi trường theo tiêu chí Nông thôn mới, UBND huyện Phú Tân vừa thống nhất chủ trương thực hiện chuyển đổi trồng cây ăn quả đối với diện tích các vùng đất vườn tạp, vùng bờ rào trồng lúa kém hiệu quả, với tổng diện tích dự kiến chuyển đổi 907,5ha.

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp Hội Nông dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn và các ngành liên quan tổ chức khảo sát hệ thống tưới tiêu, thoát nước từng khu vực dự kiến chuyển đổi, lấy ý kiến người dân để thực hiện chuyển đổi từng bước, từng khu vực. Lưu ý, tổ chức thực hiện chuyển đổi cây trồng không làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp lúa, hoa màu các vùng lân cận khi thực hiện xả lũ.

 

Xuân Hiếu - CTV Phú Tân