CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Lâm nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ sản xuất vụ Đồng Xuân

08:14 24/03/2018

Ngày 22/3/2018, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ sản xuất vụ Đồng Xuân 2017-2018.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch hại trên lúa đảm bảo thắng lợi sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018; đồng thời chuẩn bị tốt công tác phòng chống hạn mặn phục vụ nước tưới vụ Hè Thu 2018. Riêng đối với các địa phương có rừng phải tập trung chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 trước tình hình thời tiết khô hạn kéo dài.

 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, hiện rừng đặc dụng trên núi và khu vực đồng bằng được khoanh xác định là trọng điểm cháy đang ở cấp III trong toàn tỉnh với diện tích 16.868ha. Trong đó các khu vực nguy cơ cháy cao gồm: rừng tràm Trà Sư, núi Phú Cường; cụm núi Đất; núi Nhọn; khu vực Latina, Tà Lọt thuộc Núi Cấm thuộc huyện Tịnh Biên; núi sam thuộc thành phố Châu Đốc; núi Dài, Núi Tượng, một phần núi Cô Tô; rừng tràm Tỉnh Đội, Bình Minh thuộc huyện Tri Tôn.

 

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, từ tháng 3 đến tháng 5-2018 (thời điểm sản xuất vụ hè thu), nền nhiệt độ trung bình toàn tỉnh phổ biến ở mức cao hơn TBNN từ 0,5-10C, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-360C, riêng tháng 4 có nơi trên 360C. Dù nắng nóng có xu hướng xuất hiện muộn, có khả năng không kéo dài và không quá gay gắt nhưng vẫn gây khó khăn cho sản xuất.

(Nguồn: CV Số: 1262/VPUBND-KTN)

 

Xuân Hiếu