CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Lâm nghiệp

Đóng góp ý kiến cho dự thảo Quyết định quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang

04:33 21/05/2021

Thực hiện Công văn số 243/UBND-NC ngày 23/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Quyết định Ban hành khung giá các loại rừng và giá cho thuê, thu hồi các loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Để Dự thảo được ban hành đúng trình tự theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời đảm bảo tính thống nhất và khả thi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan tham gia góp ý đối với hồ sơ Dự thảo Quyết định (gồm dự thảo Quyết định và Tờ trình) như sau:

Đề nghị Quý cơ quan, ban, ngành gửi văn bản góp ý về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm) trước ngày 30/5/2020 để tổng hợp, trình thẩm định.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

- Chi cục Kiểm lâm An Giang, số 10/1 Châu Văn Liêm, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại liên lạc: 0909.092.567

- Đồng thời gửi file mềm về Email: cckl@angiang.gov.vn; ptxuan@angiang.gov.vn.

Rất mong các cơ quan quan tâm góp ý để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, thực hiện các bước tiếp theo.

Xem Văn bản chi tiết:

- Dự thảo Quyết định quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang;

- Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh An Giang về dự thảo Quyết định quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang