CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nông nghiệp An Giang

1

Ông Nguyễn Sĩ Lâm (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.979.245

Email: nslam@angiang.gov.vn

2

Ông Lê Hoàng Tâm (Phó Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0919.199.392

Email: lhtam@angiang.gov.vn

Các phòng ban

Các phòng Ban Chuyên môn

11:09 26/11/2016

 

* Các phòng ban:

1- Văn Phòng Sở:

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3852.164 ;  Fax: (0296) 3856 705

E-Mail: sonnptnt@angiang.gov.vn

 

Võ Thành Minh - Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3953397

Di động: 0919.424.995

Email: vtminh@angiang.gov.vn

 

Lê Hoàng Tâm - Phó Chánh Văn phòng

Di động: 0919.199.392

Email: lhtam@angiang.gov.vn ;  hoangtamnn@gmail.com

 

2- Phòng Kế hoạch - Tài Chính

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3854.127

 

Lý Huỳnh Nhật Tiến - Trưởng phòng

Di động: 0988.896.438

Email: lhntien@angiang.gov.vn

 

Nguyễn Thị Cẩm Giang - Phó Trưởng phòng

Di động: 0985.977.283

Email: ntcgiang@angiang.gov.vn

 

Nguyễn Văn Phong - Phó Trưởng phòng

Di động: 0918.706.987

Email: nvphong@angiang.gov.vn

 

Trần Chế Linh - Phó Trưởng phòng

Di động: 0917.771.257

Email: tclinh@angiang.gov.vn

 

3- Phòng Quản lý Xây dựng công trình

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3953719

 

Tô Hoài Phong - Trưởng phòng

Di động: 0985.262.523

E-mail: thphong01@angiang.gov.vn

 

Mai Văn Lập - Phó Trưởng phòng

Di động: 0918.877.270

Email: vanlapag@vnn.vn

 

4- Phòng Khoa học - Công nghệ và Môi trường

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3859.644

Trần Văn Nhì - Phó Trưởng phòng Phụ trách

Di động: 0913.794.510

E-mail: tvnhi@angiang.gov.vn

 

Nguyễn Minh Trang - Phó Trưởng phòng

Di động: 0939.839.536

Email: nmtrang01@angiang.gov.vn

 

5- Thanh tra Sở

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3856.380

 

NGUYỄN VĂN HINH - Chánh Thanh tra

Di động: 0918.473.639

E-mail: nvhinh@angiang.gov.vn

 

Bùi Văn Khai - Phó Chánh Thanh tra

Di động: 0913.619.239

E-mail: bvkhai@angiang.gov.vn