CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống giống lúa - Tịnh Biên

01:44 18/12/2018

Vụ Thu Đông 2018

Tịnh Biên:   4 tổ - 245 hộ - diện tích: 318,50 ha - 1.911,0 tấn giống

 

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Đặng Văn Nước
Tổ giống xã Thới Sơn
DĐ: 0975.885.220

Xã Thới Sơn

 

 

44,20

265,20

41

IR 50404

XN

44,20

265,20

 

2

Trương Văn Khiêm
tổ giống xã An Nông

Xã An Nông

 

 

181,50

1.089,00

60

IR 50404

XN

164,80

988,80

 

OM 5451

XN

16,70

100,20

 

3

Huỳnh Văn Minh
Tổ giống xã Văn Giáo

Xã Văn Giáo

 

 

73,80

442,80

49

IR 50404

XN

73,80

442,80

 

4

Hồ Phước Lộc
Tổ giống TT.Tịnh Biên
DĐ: 0919.969.729

TT. Tịnh Biên

 

 

19,00

114,00

95

IR 50404

XN

19,00

114,00

 

Tổng cộng:

 

318,50

1.911,00

245