CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 4/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
274/QĐ-UBND Hủy kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017 UBND tỉnh An Giang
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 01/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
Số: 2764 /QĐ-UBND Quyết định 2764/QĐ-UBND về thủ tục hành chánh UBND tỉnh An Giang
Số: 2961 /QĐ-UBND Quyết định 2961/QĐ-UBND về thủ tục hành chánh UBND tỉnh An Giang
Số: 2377 /QĐ-UBND Quyết định 2377/QĐ-UBND về thủ tục hành chánh UBND tỉnh An Giang
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 11/2018 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
Giải đáp kỹ thuật