Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Cổng thông tin sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Trang chủ
 
 
 
 
 

Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Dự báo thời tiết
Skip portlet Portlet Menu

Cao Bằng

Cà Mau

Đà Nẵng

Hà Nội:

TP.HCM: 

Huế

Lạng Sơn

Nha Trang

Phan Thiết

Phú Quốc

Quy Nhơn

Sơn La

 

Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.

 
 
 
 
 
 
 

Văn bản khác
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
02/2021/QĐ-UBND Quyết định số: 02/2021/QĐ-UBND, ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh An Giang Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang
43/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang
311/UBND-TH Đề xuất danh mục Thủ tục hành chính thực hiện DVC mức độ 3, 4 kết nối, tích hợp trên cổng Dịch vụ công quốc gia UBND tỉnh An Giang
75/2019/TT-BTC Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông Bộ Tài chính
83/2018/NĐ-CP Nghị định Chính phủ về khuyến nông Chính Phủ
1592/VPUBND-TH Hưởng ứng sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 Văn phòng UBND tỉnh An Giang
709/QĐ-UBND Công bố Danh mục TTHC ban hành mới, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang UBND tỉnh An Giang
63/KH-UBND Kế hoach thực hiện Đề án 452 năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang
16/2017/QĐ-UBND Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang
287/QĐ-UBND Ban hành chương trình công tác năm 2020 UBND tỉnh An Giang

Trang đầu Trang sau123Trang sauTrang cuối