Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Cổng thông tin sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Trang chủ
 
 
 
 
 

Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Dự báo thời tiết
Skip portlet Portlet Menu

Cao Bằng

Cà Mau

Đà Nẵng

Hà Nội:

TP.HCM: 

Huế

Lạng Sơn

Nha Trang

Phan Thiết

Phú Quốc

Quy Nhơn

Sơn La

 

Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.

 
 
 
 
 
 
 

Thông tin Ban Biên tập
Skip portlet Portlet Menu

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang (theo Quyết định số: 717 /QĐ-SNN&PTNT, ngày 25 tháng 12 năm 2014):

 

Trưởng Ban Biên tập

Nguyễn Sĩ Lâm

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn An Giang

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3854571

Di động: 0913.979.245 

E-mail: nslam@angiang.gov.vn

 

Phó Trưởng Ban Biên tập

Huỳnh Hiệp Thành - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông An Giang

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3954.702

Di động: 0918.435.108 

E-mail: hhthanh@angiang.gov.vn

 

Các Thành viên:

Nguyễn Hữu An - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật 

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3852821

Di động: 0903.930.932

E-mail: nhan@angiang.gov.vn

 

Mai Hoàng Việt - Chi cục trưởng Chi cục Thú y

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3854697

Di động: 0913.869.808

E-mail: mhviet@angiang.gov.vn

 

Phạm Thành Quang - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3944036

Di động: 0983.229.394

E-mail: ptquang@angiang.gov.vn

 

Trần Ngọc Liễm - Giám đốc Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3855193

Di động: 0913.790.459

E-mail: tnliem@angiang.gov.vn

 

Trần Phú Hòa - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm

Điện thoại: 0296.3 853523

Di động: 0918.038.283

E-mail: tphoa@angiang.gov.vn

 

Vương Hữu Tiếng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3952172

Di động: 0939.972.970

E-mail: vhtieng@angiang.gov.vn

 

Nguyễn Văn Xuân - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3957986

Di động: 0917.553.545

E-mail: nvxuan@angiang.gov.vn

 

Ngô Đình Sỹ - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3957470

Di động: 0918.222.726

E-mail: ndsy@angiang.gov.vn

 

Trần Thanh Tuyến - Quyền Giám đốc Trung tâm Kiểm định & Kiểm nghiệm Giống Nông nghiệp

Cơ quan: (0296) 3821777

Di động: 0918.118.030

E-mail: tttuyen@angiang.gov.vn

 

Nguyễn Thị Ngọc Trinh - Giám đốc Trung tâm Giống thủy sản An Giang

Cơ quan: (0296) 2 222092

Di động: 0913.694.493

E-mail: ntntrinh@angiang.gov.vn

 

Mai Thanh Bình - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và PTNT

Cơ quan: (0296) 3952493

Di động: 0918.376.585

E-Mail: mtbinh@angiang.gov.vn

 

Nguyễn Hữu Lương - Trưởng phòng Ứng dụng Công nghệ thông tin (Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn)

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3953274

Di động: 0918.930.026

E-mail: nhluong@angiang.gov.vn

 

Trần Đắc Mậu - Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3852164

Di động: 0913.783.373

E-mail: tdmau@angiang.gov.vn

 

Trần Anh Dũng - Trưởng phòng Khoa học - Kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và PTNT

Di động: 0913.709.607

E-mail: tadung@angiang.gov.vn

 

Tổ Thư ký

- Điện thoại (0296) 3954.706

- Fax: (076) 3856.759

- Email: ttkn@angiang.gov.vn

 

Tổ trưởng Tổ Thư ký:

Lê Thiện Tùng - Trưởng Phòng Xúc tiến thương mại & Thông tin quảng bá

- Di động: 0918.168.173

- E-mail: lttung02@angiang.gov.vn

- Skype: tungkhuyennong

- Yahoo: tungkhuyennong

 Biên tập viên:

Thái Cẩm Thúy - Phó Trưởng Phòng Xúc tiến thương mại & Thông tin quảng bá

- Di động: 0917.913.644

- E-mail: tcthuy@angiang.gov.vn

 

Biên tập viên:

Nguyễn Văn Hải - Chuyên viên  Phòng Xúc tiến thương mại & Thông tin quảng bá

- Di động: 0913.979.103

- E-mail: nvhai04@angiang.gov.vn

 

Biên tập viên:

Trang Thị Nghiêm - Chuyên viên Phòng Xúc tiến thương mại & Thông tin quảng bá

- Di động: 01676.015.116

- E-mail: ttnghiem@angiang.gov.vn

 

Biên tập viên:

Nguyễn Kim Kiều - Chuyên viên Phòng Xúc tiến thương mại & Thông tin quảng bá

- Di động: 0949.153.518

- E-mail: nkkieu@angiang.gov.vn

 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.

 
 

Giải đáp kỹ thuật
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Hình ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 

Video
Skip portlet Portlet Menu
3 Giảm 3 Tăng - 1 Phải 5 Giảm giúp nông dân An Giang giảm chi phí, tăng thu nhập
Đang tải....