CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Vụ lúa Thu Đông 2018: Nông dân Tân Châu trúng mùa, được giá

08:00 30/11/2018

Hiện nay, nông dân các xã Phú Vĩnh, Lê Chánh và Long An, thị xã Tân Châu đang bắt đầu thu hoạch vụ lúa Thu Đông, dự kiến năng suất trên lúa ước đạt khoảng 6,5 - 7tấn/ha. Sản xuất trúng mùa, cộng thêm giá lúa được thu mua ở mức cao khiến nông dân phấn khởi.

 

Cánh đồng bắc kênh Vĩnh An là một trong những cánh đồng có năng suất lúa cao của thị xã Tân Châu. Nhờ đất đai phù sa màu mỡ, nông dân tiến hành gieo sạ tập trung theo lịch thời vụ; các giống lúa cấp xác nhận như OM6976, OM9582 cùng các biện pháp khoa học - kỹ thuật như 1 phải 5 giảm, quản lý sâu bệnh hại theo chương trình IPM được nông dân sử dụng là những nguyên nhân quan trọng giúp vụ mùa năm nay đạt năng suất cao.

 

Thời gian qua, các cấp, các ngành thị xã Tân Châu đã triển khai nhiều chương trình khuyến nông giúp nông dân sản xuất lúa một cách bền vững, có hiệu quả, nâng cao năng suất, chất lượng trên diện tích canh tác. Vụ lúa Thu Đông năm nay trúng mùa, được giá không chỉ giúp nông dân nâng cao thu nhập, điều này còn góp phần cho thấy hướng đi đúng của nông dân trong việc chuyển dần từ lối canh tác truyền thông sang hướng bền vững, chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật, từ đó giúp tăng lợi thế cạnh tranh mặt hàng lúa, gạo trên thị trường.

 

Ngọc Thạnh

Đài Truyền thanh Tân Châu