CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Thông tư Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

08:50 07/08/2019

Thông tư số 02/2019/TT-BKHCN, ngày 03/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

 

Xem văn bản chi tiết:

- Thông tư số 02/2019/TT-BKHCN, ngày 03/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

- Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Ban hành định mức hỗ trợ từng loại dự án, hạng mục, công trình đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Trong trường hợp cần biết thêm thông tin hoặc có nhu cầu tiếp cận hỗ trợ đề nghị liên hệ trực tiếp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang hoặc Tổ Giúp việc Ban Hỗ trợ doanh nghiệp và Cải cách hành chính thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Gặp Ông Nguyễn Văn Phong – Tổ trưởng - Số điện thoại: 0918.706.987. Hoặc Bà Võ Thị Bé Thơ – Tổ phó - Số điện thoại 096.241.6161 để được hỗ trợ.

 

Nguồn: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản An Giang