CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống giống lúa TP Long Xuyên - Vụ Hè Thu 2019

01:37 27/09/2019

Hệ thống nhân giống lúa thành phố Long Xuyên

Vụ Hè Thu 2019

6 tổ - 99 hộ - Diện tích: 148,80ha – 818,40 tấn giống

Năng suất ước đạt: 5,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Ngô Kim Bé
Tổ giống Khóm Tây An
DĐ: 0857.740.685

Phường Mỹ Thới

 

 

46,00

253,00

11

OM 4218

XN

4,00

22,00

 

OM 5451

XN

13,00

71,50

 

Jasmine

XN

14,00

77,00

 

Lúa Nhật

XN

15,00

82,50

 

2

Trang Thành Long
Tổ giống Phưởng Mỹ Hòa

Phường Mỹ Hòa

 

 

16,50

90,75

8

IR 50404

XN

11,00

60,50

 

Lúa Nhật

XN

5,50

30,25

 

3

Nguyễn Văn Tuấn
Tổ giống  phường Mỹ Quý

Phường Mỹ Quý

 

 

4,00

22,00

3

OM 4218

XN

2,00

11,00

 

OM 5451

XN

2,00

11,00

 

4

Trần Vĩnh Đạt
Tổ giống phường Bình Đức

Phường Bình Đức

 

 

26,50

145,75

23

IR 50404

XN

26,50

145,75

 

5

Hồ Văn Xết
Tổ giống xã Mỹ Khánh
DĐ: 0987.016.629

Xã Mỹ Khánh

 

 

35,20

193,60

28

IR 50404

XN

35,20

193,60

 

6

Lý Hùng Dũng
Tổ giống xã Mỹ Hòa Hưng

Xã Mỹ Hòa Hưng

 

 

20,60

113,30

26

IR 50404

XN

20,60

113,30

 

Tổng cộng :

 

 

148,80

818,40

99

 

Ghi chú:  XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng