CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống nhân giống Lúa tỉnh An Giang

01:59 03/03/2020

Vụ Đông Xuân 2019-2020

155 tổ - 6.827 hộ - diện tích: 10.529,05 ha - 68.438,83 tấn giống

Năng suất ước đạt:: 6.50 tấn/ha

STT

Huyện, Thị, Thành

Số tổ, đội Nhân giống

Số hộ

Diện tích

(ha)

Khả năng cung cấp

(tấn)

1

Huyện Châu Thành

14

1.487

2.442,79

15.878,14

2

Huyện Châu Phú

33

448

1.029,00

6.688,50

3

Thành phố Châu Đốc

1

4

6,20

40,30

4

Huyện Chợ Mới

4

1.454

1.412,30

9.179,95

5

Huyện Thoại Sơn

17

540

1.487,60

9.669,40

6

Huyện Tri Tôn

8

64

512,00

3.328,00

7

Huyện Tịnh Biên

13

1.182

1.640,63

10.664,10

8

Thị xã Tân Châu

32

482

186,78

1.214,07

9

Huyện Phú Tân

17

774

1.342,15

8.723,98

10

Huyện An Phú

10

282

298,90

1.942,85

11

Thành phố Long Xuyên

6

110

170,70

1.109,55

Tổng cộng :

155

6.827

10.529,05

68.438,83

 
 

Ghi chú:

  

Huyện Phú Tân: 17 tổ giống, + 17 tập hợp cá nhân SX giống

Huyện Châu Thành: 14 tổ giống; 12 tập hợp cá nhân SX giống

Huyện Chợ Mới: 4 tổ giống, + 12 tập hợp cá nhân SX giống

Tri Tôn: 8 tổ giống và 8 công ty trên địa bàn huyện: 3.575,00 ha ; (Trong đó, Tập đoàn Lộc Trời: diện tích 3.478,00 ha)

                            

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng