CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống giống lúa tỉnh An Giang - Vụ Hè Thu 2019

01:59 27/09/2019

Hệ thống nhân giống lúa tỉnh An Giang

Vụ Hè Thu 2019

Năng suất ước đạt:: 5.5 tấn/ha

185 tổ - 6.508 hộ - diện tích: 11.040,27 ha - 60.721,4 tấn giống

STT

Huyện, Thị, Thành

Số tổ, đội Nhân giống

Số hộ

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

1

Huyện Châu Thành

19

1.301

2.374,25

13.058,38

2

Huyện Châu Phú

34

505

981,00

5.395,50

3

Thành phố Châu Đốc

5

14

24,80

136,40

4

Huyện Chợ Mới

16

1.466

1.203,50

6.619,25

5

Huyện Thoại Sơn

17

594

1.616,40

8.890,20

6

Huyện Tri Tôn

14

47

524,10

2.882,55

7

Huyện Tịnh Biên

13

1.001

1.642,89

9.035,90

8

Thị xã Tân Châu

34

495

184,78

1.016,29

9

Huyện Phú Tân

17

788

1.322,75

7.275,13

10

Huyện An Phú

8

198

144,50

794,75

11

Thành phố Long Xuyên

6

99

148,80

818,40

Tổng cộng :

185

6.508

11.040,27

60.721,49

 

Ghi chú:

   

Huyện Châu Thành: 19 tổ giống; 12 tập hợp cá nhân sản xuất giống

Huyện Chợ Mới: 16 tổ giống, + 9 Tập hợp cá nhân sản xuất giống

Tri Tôn: 7 tổ giống, 9 công ty: 1.396,60 ha (tring đó, Tập đoàn Lộc Trời: trên địa bàn huyện diện tích 872,50 ha)

Huyện Phú Tân: 17 tổ giống; 17 tập hợp cá nhân sản xuất giống

                            

 

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng