CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống giống lúa Thu Đông 2018 - An Giang

01:59 20/12/2018

Vụ Thu Đông 2018

Năng suất: 6.0 tấn

 

156 tổ - 5.828 hộ - diện tích: 8.012,44 ha - 48.074,64 tấn giống

STT

Huyện, Thị, Thành

Số tổ, đội Nhân giống

Số hộ

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

1

Huyện Châu Thành

20

937

1.846,75

11.080,50

2

Huyện Châu Phú

28

428

702,00

4.212,00

3

Thành phố Châu Đốc

5

20

29,30

175,80

4

Huyện Chợ Mới

17

1.796

1.531,00

9.186,00

5

Huyện Thoại Sơn

17

1.034

1.651,70

9.910,20

6

Huyện Tri Tôn

10

48

555,50

3.333,00

7

Huyện Tịnh Biên

4

245

318,50

1.911,00

8

Thị xã Tân Châu

29

511

191,29

1.147,74

9

Huyện Phú Tân

14

506

771,40

4.628,40

10

Huyện An Phú

8

269

383,80

2.302,80

11

Thành phố Long Xuyên

4

34

31,20

187,20

Tổng cộng :

156

5.828

8.012,44

48.074,64

Ghi chú:  XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng                                                 

Huyện Thoại Sơn: có 1 công ty trên địa bàn, diện tích: 26,00 ha

Huyện Châu Thành: 20 tổ giống; 12 nhóm tập hợp cá nhân SX giống

Huyện Chợ Mới: 17 tổ giống, + 12 Tập hợp cá nhân SX giống

Tri Tôn: 5 tổ giống và 5 công ty: 555,50 ha (Tập đoàn Lộc Trời: diện tích 416 ha).