CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống giống lúa TP Châu Đốc - Vụ Hè Thu 2019

01:40 27/09/2019

Hệ thống nhân giống lúa thành phố Châu Đốc

Vụ Hè Thu 2019

5 tổ - 14 hộ - Diện tích: 24,80ha - 136,40 tấn giống

Năng suất ước đạt: 5,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Mai Thanh Nhàn
Tổ giống Châu Phú A
DĐ: 0944.929.292

Phường Châu Phú A

 

 

9,60

52,80

5

IR 50404

XN

5,60

30,80

 

OM 6976

XN

4,00

22,00

 

2

Nguyễn Văn Bé
Tổ 1- Châu Phú B
DĐ: 0975.313.158

Phường Châu Phú B

 

 

7,40

40,70

4

OM 6976

XN

1,60

8,80

 

Đài thơm 8

XN

5,80

31,90

 

3

Đào Văn Sáng
Tổ giống P.Vĩnh Mỹ
DĐ: 0398.286.250

Phường Vĩnh Mỹ

 

 

2,00

11,00

1

OM 6976

XN

2,00

11,00

 

4

Nguyễn Văn Hiếu
Tổ 1, xã Vĩnh Tế
DĐ: 0976.754.820

Xã Vĩnh Tế

 

 

4,80

26,40

3

IR 50404

XN

4,80

26,40

 

5

Lê Hữu Phước
Tổ giống P.Núi Sam
DĐ: 0984.191.471

Phường Núi Sam

 

 

1,00

5,50

1

IR 50404

XN

1,00

5,50

 

Tổng cộng:

 

 

24,80

136,40

14

 

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng