CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống giống lúa - Châu Đốc-Đông Xuân 2018-2019

01:40 27/02/2019

Vụ Đông Xuân 2018-2019

Châu Đóc: 5 tổ - 19 hộ - diện tích: 26,50 ha - 172,25 tấn giống

Năng suất ướt đạt: 6,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Mai Thanh Nhàn
Tổ giống Châu Phú A
DĐ: 0944.929.292

Phường Châu Phú A

 

 

9,60

62,40

5

IR 50404

XN

5,60

36,40

 

OM 6976

XN

4,00

26,00

 

2

Nguyễn Văn Bé
Tổ 1- Châu Phú B
DĐ: 0976.754.820

Phường Châu Phú B

 

 

7,40

48,10

4

OM 6976

XN

1,60

10,40

 

Đài thơm 8

XN

5,80

37,70

 

3

Đào Hữu Sáng
Tổ giống P.Vĩnh Mỹ
DĐ: 01698.286.250

Phường Vĩnh Mỹ

 

 

2,20

14,30

1

OM 6976

XN

2,20

14,30

 

4

Huỳnh Minh Linh
Tổ 1, xã Vĩnh Tế
DĐ: 0988.463.434

Xã Vĩnh Tế

 

 

4,80

31,20

3

IR 50404

XN

4,80

31,20

 

5

Lê Hữu Phước
Tổ giống P.Núi Sam
DĐ: 0984.191.471

Phường Núi Sam

 

 

2,50

16,25

6

IR 50404

XN

2,50

16,25

 

Tổng cộng:

 

 

26,50

172,25

19

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng