CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống giống lúa - Châu Đốc

01:40 28/12/2018

Vụ Thu Đông 2018

5 tổ - 20 hộ - diện tích: 29,30 ha - 175,80 tấn giống

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Mai Thanh Nhàn
Tổ giống Châu Phú A
DĐ: 0944.929.292

Phường Châu Phú A

 

 

9,60

57,60

5

IR 50404

XN

5,00

30,00

 

OM 6976

XN

4,60

27,60

 

2

Huỳnh Văn Đực
Tổ 1- Châu Phú B
DĐ: 0933.019.921

Phường Châu Phú B

 

 

8,20

49,20

5

OM 6976

XN

2,40

14,40

 

Đài thơm 8

XN

5,80

34,80

 

3

Đào Hữu Sáng
Tổ giống P.Vĩnh Mỹ
DĐ: 0398.286.250

Phường Vĩnh Mỹ

 

 

4,20

25,20

1

OM 6976

XN

1,50

9,00

 

IR 50404

XN

2,70

16,20

 

4

Huỳnh Minh Linh
Tổ 1, xã Vĩnh Tế
DĐ: 0988.463.434

Xã Vĩnh Tế

 

 

4,80

28,80

3

IR 50404

XN

4,80

28,80

 

5

Lê Hữu Phước
Tổ giống Phường Núi Sam
DĐ: 0984.191.471

Phường Núi Sam

 

 

2,50

15,00

6

IR 50404

XN

2,50

15,00

 

Tổng cộng:

 

 

29,30

175,80

20