CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống giống lúa - Long Xuyên-Đông Xuân 2018-2019

01:37 27/02/2019

Vụ Đông Xuân 2018 - 2019

Long Xuyên7 tổ - 163 hộ - diện tích: 196,30 ha – 1.275,95 tấn giống

Năng suất ướt đạt: 6,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Ngô Kim Bé
Tổ giống Khóm Tây An
DĐ: 0857.740.685

Phường Mỹ Thới

 

 

43,00

279,50

30

IR 50404

XN

1,50

9,75

 

Đài thơm 8

XN

12,00

78,00

 

Jasmine

XN

17,00

110,50

 

Nếp

XN

1,50

9,75

 

Lúa Nhật

XN

7,00

45,50

 

Giống khác

XN

4,00

26,00

 

2

Mai Tấn Phước
Tồ giống Mỹ Thạnh
DĐ: 0939.976.992

Phường Mỹ Thạnh

 

 

12,50

81,25

15

OM 5451

XN

5,50

35,75

 

OM 4218

XN

3,50

22,75

 

Nếp

XN

3,50

22,75

 

3

Tổ giống Phưởng Mỹ Hòa

Phường Mỹ Hòa

 

 

22,00

143,00

14

IR 50404

XN

18,00

117,00

 

Lúa Nhật

XN

4,00

26,00

 

4

Nguyễn Văn Tuấn
Tổ giống  phường Mỹ Quý

Phường Mỹ Quý

 

 

6,50

42,25

6

OM 4218

XN

4,50

29,25

 

Lúa Nhật

XN

2,00

13,00

 

5

Trần Vĩnh Đạt
Tổ giống phường Bình Đức

Phường Bình Đức

 

 

45,00

292,50

35

IR 50404

XN

45,00

292,50

 

6

Hồ Văn Xết
Tổ giống xã Mỹ Khánh
DĐ: 0987.016.629

Xã Mỹ Khánh

 

 

35,00

227,50

30

IR 50404

XN

26,50

172,25

 

Đài thơm 8

XN

8,50

55,25

 

7

Tổ giống xã Mỹ Hòa Hưng

Xã Mỹ Hòa Hưng

 

 

32,30

209,95

33

OM 4218

XN

0,80

5,20

 

OM 5451

XN

0,20

1,30

 

IR 50404

XN

31,30

203,45

 

Tổng cộng :

 

 

196,30

1.275,95

163


 

Ghi chú:  XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng