CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống giống lúa - Long Xuyên

01:37 18/12/2018

Vụ Thu Đông 2018

Long Xuyên:   4 tổ - 34 hộ - diện tích: 31,20 ha - 187,20 tấn giống

 

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Ngô Kim Bé
Tổ giống Khóm Tây An
DĐ: 0857.740.685

Phường Mỹ Thới

 

 

4,20

25,20

6

IR 50404

XN

0,80

4,80

 

Nếp

XN

0,60

3,60

 

OM 5451

XN

1,80

10,80

 

Giống khác

XN

1,00

6,00

 

2

Mai Tấn Phước
Tồ giống Mỹ Thạnh
DĐ: 0939.976.992

Phường Mỹ Thạnh

 

 

16,50

99,00

22

OM 5451

XN

2,20

13,20

 

Jasmine

XN

6,00

36,00

 

Nếp

XN

8,30

49,80

 

3

Tổ giống Phưởng Mỹ Hòa

Phường Mỹ Hòa

 

 

9,00

54,00

4

IR 50404

XN

9,00

54,00

 

4

Tổ giống xã Mỹ Hòa Hưng

Xã Mỹ Hòa Hưng

 

 

1,50

9,00

2

IR 50404

XN

1,50

9,00

 

Tổng cộng :

 

 

31,20

187,20

34