CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống nhân giống Lúa TP Long Xuyên

01:37 03/03/2020

Vụ Đông Xuân 2019-2020

6 tổ - 110 hộ - diện tích: 170,70 ha - 1.109,55 tấn giống

Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Ngô Kim Bé
Tổ giống Khóm Tây An
DĐ: 0857.740.685

Phường Mỹ Thới

 

 

59,00

383,50

5

Lúa Nhật

XN

45,00

292,50

 

Jasmine

XN

10,00

65,00

 

Đài thơm 8

XN

3,00

19,50

 

OM 5451

XN

1,00

6,50

 

2

Trang Thành Long
Tổ giống Phưởng Mỹ Hòa

Phường Mỹ Hòa

 

 

22,00

143,00

24

IR 50404

XN

8,00

52,00

 

Lúa Nhật

XN

7,00

45,50

 

Đài thơm 8

XN

3,00

19,50

 

OM 5451

XN

4,00

26,00

 

3

Mai Tấn Phước
Tổ giống  phường Mỹ Thạnh
DĐ: 0939.976.992

Phường Mỹ Thạnh

 

 

11,20

72,80

15

Jasmine

XN

1,00

6,50

 

Nếp

XN

1,00

6,50

 

OM 5451

XN

9,20

59,80

 

4

Tổ giống  phường Mỹ Quý

Phường Mỹ Quý

 

 

11,00

71,50

14

OM 4218

XN

3,00

19,50

 

OM 5451

XN

3,00

19,50

 

Lúa Nhật

XN

5,00

32,50

 

5

Nguyễn Hồng Châu
Tổ giống  xã Mỹ Khánh
DĐ: 0397.034.846

Xã Mỹ Khánh

 

 

33,60

218,40

28

IR 50404

XN

25,10

163,15

 

Nàng hoa 9

XN

3,00

19,50

 

Đài thơm 8

XN

5,50

35,75

 

6

Lý Hùng Dũng
Tổ giống xã Mỹ Hòa Hưng

Xã Mỹ Hòa Hưng

 

 

33,90

220,35

24

OM 2517

XN

2,20

14,30

 

IR 50404

XN

31,70

206,05

 

Tổng cộng :

 

 

170,70

1.109,55

110

 
 

Ghi chú:  XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng