CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống giống lúa TX Tân Châu - Vụ Hè Thu 2019

01:40 27/09/2019

Hệ thống nhân giống lúa thị xã Tân Châu

Vụ Hè Thu 2019

34 tổ - 495 hộ - diện tích: 184,78 ha - 1.016,29 tấn giống

Năng suất ước đạt: 5,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Tổ giống khóm Long Thạnh

Phường Long Châu

 

 

3,07

16,89

21

OM 9577

XN

0,85

4,68

 

OM 9582

XN

2,22

12,21

 

2

Tổ giống khóm Long Châu

Phường Long Châu

 

 

0,90

4,95

4

OM 9582

XN

0,90

4,95

 

3

Tổ giống Khóm Long An B

Phường Long Phú

 

 

2,40

13,20

12

OM 9582

XN

2,40

13,20

 

4

Tổ giống khóm Long Quới A

Phường Long Phú

 

 

3,50

19,25

16

OM 9582

XN

3,50

19,25

 

5

Tổ giống khóm Long Quới B

Phường Long Phú

 

 

2,55

14,03

9

OM 9582

XN

2,55

14,03

 

6

Tổ giống khóm Long Quới C

Phường Long Phú

 

 

1,60

8,80

10

OM 9582

XN

1,60

8,80

 

7

Lương Hoàng Khiêm
tồ giống ấp Phú An "A"

Xã Phú Vĩnh

 

 

20,60

113,30

48

OM 9582

XN

20,60

113,30

 

8

tồ giống ấp Phú An "B"

Xã Phú Vĩnh

 

 

14,44

79,42

34

OM 9582

XN

14,44

79,42

 

9

Trần Minh Tâm
Tồ giống ấp Phú Hưng

Xã Phú Vĩnh

 

 

21,45

117,98

28

OM 9582

XN

21,45

117,98

 

10

Hồ Trần Minh
Tổ giống ấp Phú Bình

Xã Phú Vĩnh

 

 

6,97

38,34

24

OM 9582

XN

6,97

38,34

 

11

Bùi Minh Thức
Tổ giống ấp Vĩnh Lợi 1

Xã Châu Phong

 

 

4,30

23,65

18

OM 9582

XN

3,10

17,05

 

IR 50404

XN

1,20

6,60

 

12

Tổ giống ấp Vĩnh Lợi 2

Xã Châu Phong

 

 

2,70

14,85

12

OM 9582

XN

2,70

14,85

 

13

Ngô Phước Hùng
Tổ giống ấp Vĩnh Tường 1

Xã Châu Phong

 

 

6,05

33,28

12

Lộc trời 5

XN

0,60

3,30

 

OM 9577

XN

0,60

3,30

 

OM 9582

XN

4,85

26,68

 

14

Tổ giống ấp Vĩnh Tường 2

Xã Châu Phong

 

 

2,30

12,65

11

OM 9582

XN

2,30

12,65

 

15

Tổ giống ấp Hòa Thạnh

Xã Châu Phong

 

 

3,30

18,15

17

OM 9582

XN

3,30

18,15

 

16

Nguyễn Hồng Phước
Tổ giống ấp Phú Hữu 1

Xã Lê Chánh

 

 

4,90

26,95

7

OM 6976

XN

0,50

2,75

 

OM 9582

XN

4,40

24,20

 

17

Tổ giống ấp Phú Hữu 2

Xã Lê Chánh

 

 

2,40

13,20

8

OM 6976

XN

0,90

4,95

 

OM 9582

XN

1,50

8,25

 

18

Trần Quang Kiều
Tổ giống ấp Vĩnh Thạnh 1

Xã Lê Chánh

 

 

5,00

27,50

5

OM 9582

XN

5,00

27,50

 

19

Tổ giống ấp Vĩnh Thạnh 2

Xã Lê Chánh

 

 

3,50

19,25

5

OM 9582

XN

3,50

19,25

 

20

Tổ giống ấp Tân Hậu A1

Xã Tân An

 

 

2,70

14,85

8

OM 9582

XN

2,70

14,85

 

21

Tổ giống ấp Tân Hậu A2

Xã Tân An

 

 

1,45

7,98

4

OM 9582

XN

1,45

7,98

 

22

Tổ giống ấp Tân Phú B

Xã Tân An

 

 

0,15

0,83

1

Nhóm giống TC

XN

0,15

0,83

 

23

Tổ giống ấp Tân Hòa C

Xã Tân An

 

 

0,60

3,30

1

Nhóm giống TC

XN

0,60

3,30

 

24

Tổ giống K.Long Thạnh 1

Phường Long Sơn

 

 

0,20

1,10

2

OM 6976

XN

0,20

1,10

 

25

Tổ giống K.Long Hưng 2

Phường Long Sơn

 

 

2,30

12,65

1

OM 9582

XN

2,30

12,65

 

26

Trịnh Văn Dứt
HTX Tân Phú A1

Xã Tân Thạnh

 

 

1,40

7,70

3

OM 9582

XN

1,40

7,70

 

27

HTX Tân Phú A2

Xã Tân Thạnh

 

 

2,10

11,55

7

OM 5451

XN

0,30

1,65

 

OM 9582

XN

0,80

4,40

 

Nhóm giống TC

XN

0,10

0,55

 

Đài thơm 8

XN

0,90

4,95

 

28

Tổ giống ấp Phú Quý

Xã Phú Lộc

 

 

15,45

84,98

38

OM 5451

XN

11,15

61,33

 

OM 9582

XN

4,30

23,65

 

29

Tổ giống ấp Phú Yên

Xã Phú Lộc

 

 

19,90

109,45

50

OM 9582

XN

19,90

109,45

 

30

tổ giống ấp Phú Bình

Xã Phú Lộc

 

 

18,30

100,65

47

OM 9582

XN

18,30

100,65

 

31

Tổ giống Ấp Vĩnh Thạnh A

Xã Vĩnh Hòa

 

 

3,20

17,60

13

OM 9582

XN

3,20

17,60

 

32

Tổ giống Ấp Vĩnh Thạnh B

Xã Vĩnh Hòa

 

 

1,80

9,90

6

OM 9582

XN

1,80

9,90

 

33

Tổ giống Ấp Vĩnh Thạnh C

Xã Vĩnh Hòa

 

 

1,30

7,15

6

OM 9582

XN

1,30

7,15

 

34

Tổ giống Ấp Vĩnh Thạnh D

Xã Vĩnh Hòa

 

 

2,00

11,00

7

OM 9582

XN

2,00

11,00

 

Tổng cộng :

 

 

184,78

1.016,29

495

 

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng