CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống giống lúa huyện Tri Tôn - Vụ Hè Thu 2019

01:43 27/09/2019

Hệ thống nhân giống lúa huyện Tri Tôn

Vụ Hè Thu 2019

7 tổ giống và 9 công ty: 47 hộ - diện tích: 1.396,60 ha - 7.681,30 tấn giống

(Trong đó Trung tâm Giống-Tập đoàn Lộc Trời  với diện tích: 872,50 ha)

Năng suất ước đạt: 5,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích
(ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Trần Văn Xã
Tổ giống Tân Bình 4 (SX Lộc trời)
DĐ: 0984.944.734

Xã Tà Đảnh

 

 

4,00

22,00

1

OM 5451

XN

4,00

22,00

 

2

Võ Hồng Phúc
Tổ giống vĩnh lợi ( SX Lộc Trời)
DĐ: 0984.945.562

Xã Vĩnh Phước

 

 

111,00

610,50

19

Giống khác

XN

111,00

610,50

 

3

Nguyễn Văn Kiều (tổ giống Tân Thuận)
Cơ sở sản xuất giống Kiều Tạo
DĐ: 0987.070.889

Xã Tà Đảnh

 

 

29,10

160,05

3

OM 6976

XN

10,10

55,55

 

OM 7347

XN

19,00

104,50

 

4

Tôn Lâm Tâm
Tổ giống Số 6 - Lương Phi
DĐ: 0775.818.558

Xã Lương Phi

 

 

14,00

77,00

2

IR 50404

XN

14,00

77,00

 

5

Nguyễn Văn Phú
Tổ giống Giồng Cát (SX Lôc Trời)

Xã Lương An Trà

 

 

132,00

726,00

11

Giống khác

XN

132,00

726,00

 

6

Đặng Văn Chích
Trang trại Hơn số 10
DĐ: 0988.049.499

Xã Tà Đảnh

 

 

12,00

66,00

1

Giống khác

XN

12,00

66,00

 

7

Nguyễn Thọ Trường
Tổ giống Tân Lập
Điện thoại: 0919.957.512

Xã Tân Tuyến

 

 

10,00

55,00

1

OM 5451

XN

10,00

55,00

 

8

Công ty giống cây trông Cửu long

Xã Tà Đảnh

 

 

10,00

55,00

1

Giống khác

XN

10,00

55,00

 

9

Công ty Tân Thành
(Hợp đồng ndân Tân Tuyến và Tà Đảnh)

Xã Tà Đảnh

 

 

75,00

412,50

1

Giống khác

XN

75,00

412,50

 

10

Trịnh Văn Sơn
Công ty Ngọc Chín Sơn
DĐ: 0902.353.533

Xã Tà Đảnh

 

 

8,00

44,00

1

IR 50404

XN

8,00

44,00

 

11

Thái Thanh Dũng
Công ty Thuận Phát Nông
DĐ: 0918.765.868

Xã Vĩnh Gia

 

 

12,00

66,00

1

IR 50404

XN

12,00

66,00

 

12

Công ty Trường Trinh

Xã Vĩnh Gia

 

 

70,00

385,00

1

IR 50404

XN

70,00

385,00

 

13

Phan Văn Thụ (tổ giống Tân Thuận)
Công ty giống Hai Thụ
DĐ: 0902.332.499

Xã Tà Đảnh

 

 

29,00

159,50

1

OM 4900

XN

5,00

27,50

 

OM 7347

XN

3,00

16,50

 

OM 6976

XN

5,00

27,50

 

IR 50404

XN

1,00

5,50

 

OM 4218

XN

5,00

27,50

 

Giống khác

XN

10,00

55,00

 

14

Nguyên Văn Dũng
Cty Tuấn khanh (tổ giống Huệ Đức)
DĐ: 0919.140.941

Xã Cô Tô

 

 

8,00

44,00

1

OM 6976

XN

2,00

11,00

 

OM 7347

XN

2,00

11,00

 

Jasmine

XN

2,00

11,00

 

IR 50404

XN

2,00

11,00

 

15

Trung tâm giống LAT (Cty BVTV AG)

Xã Lương An Trà

 

 

300,00

1.650,00

1

16

Trung tâm giống Tà Đảnh (Cty BVTV AG)

Xã Tà Đảnh

 

 

572,50

3.148,75

1

Tổng cộng Diện tích của Cty :

 

 

1.084,50

5.964,75

 

Tổng cộng :

 

 

1.396,60

7.681,30

47

 

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng